Spejbl, Mánička a Bábinka přináší Hurvínkovi dárky a Vy, jako návštěvník, máte možnost do nich v rámci výstavy vstoupit. V každé "krabici s dárkem" si můžete zahrát divadlo s loutkami, přičemž si k tomu můžete pustit i krátký příběh a jím se při hraní inspirovat. Ovšem sáhnout si na loutky byl pro Ellu zážitek ještě větší.

Spejbl, Manicka and Grandma puppets are giving gifts to Hurvinek to his birthday and you, as a visitor, you can enter them during the exhibition. In each "gift box" you can play theather with puppets, listen to a short story and get inspired. However, to touch the puppets was even greater experience for Ella.

Stěny jsou popsané jejich vzpomínkami a zajímavými informacemi ze zákulisí. I na stěnách najdete interaktivní prvky.

There are written memories and interesting information from behind the scenes on the walls. Even the walls have interactive elements.

Kromě dárků mohou děti prozkoumat Žerykovu boudu, obléci si Máničky šaty a paruky vyrobené z překližky, shlédnout krátký film o zákulisí a ve vitrínách vidět i slavné loutky. Nebo posedět chvíli v křesle a pod lampou si prohlédnout album fotografií prvních postaviček představení.

In addition to the gifts, kids can explore a doghouse of Zeryk, try to wear Manicka dresses and wigs made of plywood, watch a short film about the backstage and see the famous puppets in the showcases. Or to sit for a while in a chair under the lamp and look at a photo album with early figures of the show.

Největším zážitkem je ale podle mě pro děti možnost se vyfotit na velké lavičce se všemi postavami. Máme desítky fotek, protože se musela vyfotit s každou postavou ze všech úhlů. Bylo naprosto kouzelné ji sledovat, jak nadšeně kolem svých hrdinů poletuje. Ač není výstava velká, určitě je pro každého malého i velkého fanouška příjemným zážitkem. Jestli jste ještě nebyli, tak neváhejte, končí již tuto neděli 19. února.

The highlight for kids is the opportunity to take a picture on the big bench with all the figures. We have dozens of photos, because Ella wanted to take a picture with each figure from all sides. It was absolutely magical to see how enthusiastically she runs around her heroes. Although the exhibition is not big, it is certainly a pleasant experience for every little and big fan. If you've not been yet, do not hesitate, it ends this Sunday, 19th February.