Vzducholod Gulliver, Dox

Vzducholod Gulliver, Dox

Ukončení opláštění na špičkách vzducholodi je z dřevěných modřínových prvků z lepeného lamelového dřeva

Gondola je přístupná po vysutém žebříku z vnitřní části vzducholodi

Jak říká ředitel DOXu Leoš Válka, myšlenkou bylo vytvořit nad moderní sklo-betonovou budovou centra jakousi "parazitní" strukturu, která bude s architekturou galerie v kontrastu. Původně to mělo být něco organického, nakonec vznikla vzducholoď. Na realizaci se s L. Válkou podíleli architekti Martin Rajniš a David Kubík a společně pak s odborníky na dřevěné a ocelové konstrukce pracovali na návrhu vzducholodi přes dva roky.

Leos Valka, Director of DOX gallery, said that the idea was to create a "parasitic" structure over a modern glass-concrete building, which will be in a contrast to the architecture of the gallery. Originally the idea was to create something organic, at the end the airship was built. Over two years, architects Martin Rajnis and David Kubik worked together with experts on wood and steel structures to finallize the design of the airship.

Vstup do vzducholodi z vnitřního dvora galerie

Proces výstavby probíhal tak, že celá konstrukce vzducholodi byla rozdělena do dílčích částí, které byly vyrobeny a pak dovezeny jako zkompletované prefabrikáty. Na stavbě byly pak osazeny a propojeny bez dalších úprav. Mnoho prvků bylo vyrobeno ručně.

The process of construction was following: the entire structure of the airship has been divided into sub-parts that were manufactured and then assembled as prefabricates. At the construction site were then fitted and connected without further modifications. Many elements were produced manually.

Výstužní lanový systém v přední části vzducholodi

Vzducholoď se vznáší nad budovami galerie a je dlouhá 42 m, široká 10 m. Uvnitř těla je vytvořen prostor pro návštěvníky s omezenou kapacitou 120 osob. Z vnitřních prostor je přístupná po vysutých žebříkách i gondola. Využívat se dá celoročně.

The airship was placed over the gallery buildings and it is 42 meters long, 10 meters wide. Inside the airship body there is a space for visitors with limited capacity of 120 people. The gondola could be accessed by ladders from the inside of the airship. An access is available all year round.

Vnitřní prostor vzducholodi

Výstužný lanový systém v koncové části vzducholodi

Veškeré informace o vstupném a otevírací době naleznete na stránkách Centra současného umění - DOX.

All information about entrance fees and opening hours are available on website of Centre for Contemporary Art.