My jsme se na stezku napojili v Jaroměři. Na místě jsme byli za slabou půlhodinku, trasa má 8km. Když se před námi poprvé Hospital Kuks objevil, první, co nás napadlo, bylo, jak moc obrovská stavba to je. A nádherná. Ella nechtěla přijmout fakt, že Kuks není zámek, a že původní záměr hraběte Šporka bylo vybudování špitálu pro veterány na jedné straně Labe a lázní na druhé. To, že původnímu záměru nikdy nesloužil, přišlo zase smutné mně.

We started in Jaromer. We reached Kuks in half an hour, it was only 8km. When we saw the Kuks Hospital, the first thing, we thought of, was, how huge it is. And gorgeous. Ella did not want to accept the fact that the Kuks Hospital is not a chateau, that Sir Spork planned to build a hospital for war veterans on one side of the Elbe river and a spa on the other. It is quite sad, that the plan hasn´t ever been realized.

Hospital Kuks

Monumentální barokní plastiky od Matyáše Bernarda Brauna, krásná zahrada a prohlídkový okruh "Historie lékáren" způsobily, že jsme se tu zdrželi mnohem déle, než jsme měli v plánu. Ale Ella prostě odmítla odjet bez, pro ní asi životně důležitých, informací, jak se vyráběly, skladovaly a balily léky a bez vlastnoručně vyrobených pilulek.

The monumental Baroque sculptures of Virtues and Vices by Matthias Bernard Braun, beautiful garden and a guided tour about Pharmacies´ History meant that we stayed much longer than we planned. But Ella simply refused to leave without knowing, how pills were manufactured, stored and packaged.

Barokní lékarna. Hospital Kuks

Z Hospitalu Kuks jsme pokračovali na Braunův betlém, lesní divadlo pískovcových soch a reliéfů. Po 3km začíná Křížová cesta 21. století lemovaná plastikami. My jsme zvolili zkratku, kterou na kole s vozíkem nevyjedete, takže jsme kola tlačili.

From the Kuks Hospital we continued to Braun's Nativity, a natural park with a gallery of Baroque sculptures depicting Biblical scenes. The Calvary of the 21st Century lined with statues starts 3km from the Kuks Hospital. We chose the shortcut, but it was so steep that we had to push our bikes to the top.

Křížová cesta

Za tu námahu to ale vážně stálo. Do skály vytesaný betlém Matyáše Bernarda Brauna je ve velmi dobrém stavu, což je až k nevíře.

The effort was worth it, seriously. The rock of the Braun´s Nativity is in a very good condition, which is almost unbelievable.

Braunův Betlém, Hospital Kuks

Braunův Betlém, Hospital Kuks

Braunův Betlém

Braunův Betlém

Původně jsme chtěli pokračovat na Vestec, Nouzov a Velichovky zpátky do Jaroměře, ale nebyl čas. K autu jsme se vrátili tedy stejnou cestou. Tenhle krátký únik ze stereotypu byl jednoduše úžasný.

Plan was to continue to Vestec, Nouzov, Velichovky and back to Jaromer, but there was no time. So we returned the same way. This short escape from the daily stereotype was simply amazing, go and try it!

Itinerář cyklostrasy Hospital Kuks

Itinerář cyklostrasy