VELIKONOCE

Velikonoce slavíme opravdu rádi. Ač ateisté, vnímáme, že jsou to nejdůležitější křesťanské svátky spjaté s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro nás ale Velikonoce znamenají konec zimy a začátek jara. Dodržujeme několik tradičních zvyků a stejně jako na Vánoce se scházíme celá rodina. Jsou to svátky barevné, pohodové a veselé. A to i když nevyjde počasí, jako třeba dneska.  

We really like Easter! We undersand Easter is the most important time of the Christian year when Christians remember the Death and Resurrection of Jesus Christ. For us Easter means the end of winter and beginning of spring. We adhere to some traditional customs and enjoy the time with family.  Easter means colorful, positive and happy time... no matter it is raining like today.

...

MATĚJSKÁ POUŤ

Když se řekne Matějská pouť, jedni jásají, druzí ohrnují nos. Jako malou mě na ni brali každý rok babička s dědou. A já ji milovala! Nemohla jsem pokaždé ani dospat, jak jsem se těšila, až nasedneme do autobusu, který nás sveze od bytu prarodičů na konečnou zastávku Nádraží Holešovice. Do tramvaje jsem nechtěla nastupovat, protože ta musela čekat pod viaduktem v zácpě a byli jsme tam pěšky mnohem dřív! Od metra proudily davy a já byla plná očekvání, jaké atrakce tam budou, na které asi tak půjdu, jestli mi prarodiče dovolí koupit duhové žužu a balónek. Hlavně nějaký pestře barevný balónek! V očích ostatních dětí jsem viděla to stejné nadšení, všechny na jedné vlně. Vůbec jsem nechápala, proč prarodiče moje nadšení nesdílí a přislo mi, že tu chůzi na pouť každý rok zbytečně zdržují. 

When you say St. Matthew's Fair, some love it, some hate it. When I was a kid, Grandma and Grandpa took me there every year. And I loved it! I could not nap every time, as I was looking forward to get on the bus, which took us from grandparents apartment to the final stop Holešovice Station. I did not want to get on the tram because it had to wait in traffic and walking was much faster! We joind the crowds streaming from subway station and I was full of awaiting what attractions there are, which I am going to choose, if grandparents allow me to buy a balloon and a rainbow marshmallow. A brightly colored balloon! I saw the same excitement in the eyes of the other children, we underestood each other. But I did not understand why my grandparents did not share the excitement with me and  they seemed  to walk very slow every year.

...

WINGS FOR LIFE WORLD RUN.

Už jen tři měsíce! 7. května 2017 se v Bratislavě opět postavím na start charitativní akce Wings for Life World Run, kterou organizuje Red Bull a poběžím pro ty, co běžet nemůžou! Nejvyšší čas se začít soustředit na trénink, abych letos zaběhla to, co jsem si loni předsevzala. A víte, že můžete běžet taky, i když se do Bratislavy nedostanete?  

Only three months left! I am going to be part of the charity Wings for Life World Run in May 7, 2017, organized by Red Bull and going to run for those who can´t! Well, it´s time to focus more on training to accomplish my goal from last year. Do you know that you could be part of this movement, even if you won´t be able to go to Bratislava, or anywhere else?

...

ZIMA

Dlouho nepamatuju, že by v Praze vydržel sníh déle než týden. Měly jsme dneska s Ellou volný den a původně jsem chtěla vyrazit někam na výlet. Nakonec jsme se shodly, že lepší bude zůstat doma. Vzaly jsme boby a šly do lesa. Vyšplhaly jsme se na naši oblíbenou skálu a spustily se po trailech, které má Michal pro kolo, lesem dolů až k Rokytce a Hořejšímu rybníku. Pár dětí tam na přilehlém kopci sáňkovalo, ale my se rozhodly soukromničit a prchly zpět do lesů. Víc takových dní!    

I can´t remember when the snow stayed in Prague for more than a week. Me and Ella had no plans for today. I wanted to go on a trip somewhere, but finally we agreed to stay home. We took a sledge and went into the woods. We climbed to our favorite rock and went down on Michal´s bike trails thru the woods to Rokytka river and the pond. There were some kids sledging the hill there, but we disappeared into the woods and enjoyed the privacy there. More days like this!

 

...

VÁNOCE

Zítra je Štědrý den a advent utekl jako voda. Užili jsme si ho náramně. Ella ho letos k velkému překvapení všech celý neprostonala, takže jsme místo velkého pečení, zdobení a tvoření nasávali vánoční atmosféru venku. Nenechali jsme si ujít výstavy betlémů, návštěvu skanzenu v Přerově nad Labem, přispěli jsme na útulky během akce na zámku v Brandýse nad Labem a poprvé s námi prošla po setmění centrum Prahy, z čehož byla unešená. Co se týká vánočních zvyků a příprav na Vánoce, tak jsme dělali jen to, co nám dělá radost. Ano, pekli jsme, ale jen abychom provoněli byt. Ano, zdobili jsme perníčky, ale jen abychom mohli udělat radost sobě a ostatním. Ano, i malou vánoční výzdobu máme, ale jen proto, že nám dělá radost ji po setmění rozsvítit. Ano, poslali jsme pár pohlednic, protože nám to přijde milé. Náš vánoční čas obrazem je tady.      

Advent is over, tomorrow is Christmas Eve! We enjoyed the Advent time a lot. Surprisingly, Ella was not sick this year, so instead of only baking and decorating, we enjoyed the Christmas atmosphere outside. We visited exhibitions of nativity scenes, the museum in Prerov nad Labem, we donated some food to dog and cat shelters during the event at the castle in Brandys nad Labem and for the first time, Ella joined us to walk around the Prague Downtown in the evening and she was excited. Regarding the Christmas traditions and preparations for Christmas, we were just doing what makes us happy. Yes, we baked some Christmas sweets, but just to smell it around. Yes, we decorated a gingerbread, but just to please ourselves and friends. Yes, we even made small Christmas decorations, but just because it makes us happy to light them when it is getting dark. Yes, we sent a few postcards, because it is nice. Our Christmas gallery follows. 

...

Podzim

Podzim! Tohle roční období mě pokaždé uvádělo do deprese. V kalendáři nastal první podzimní den a já viděla hned jen zimu, déšť, bahno, krátké dny a úplně ignorovala i tu hezkou stránku, kterou podzim bez pochyby má. Postupně si k němu nacházím cestu a místo toho, abych ho jen přežila, tak se ho snažím prožít a užít.

The fall! I felt always so depressed when this season had begun. My calendar showed the first fall day and I saw only a cold weather, rain, mud, short days and ignored, how pretty can the fall be. I´ve slowly started to like it and have changed my mind. Instead of just surviving the fall season, I'm trying to enjoy it. 

...

LASOUL

To už je prosinec? Přijde mi, že léto skončilo včera a podzim se mi jen zdál. Ale ne, nezdál, protože pak bych nemohla naťukat do počítače lasoul.cz, listovat naším cestovatelským deníkem a připomenout si místa, která jsme navštívili, nebo projeli na kole. A protože sdílená radost, je dvojnásobná radost, rozhodli jsme se dát naše cesty online a sdílet je veřejně. 

Is it December already? No way. It was summer yesterday and fall was in my dreams only! No, I was not dreaming, lasoul.cz is online! I am able to browse through our travel diary and remember the places we have visited. And because shared joy doubles the fun, we have decided to share our trips public. 

...