Matějská pouť

Matějská pouť

Když jsme prošli hlavní bránou, všude se rozléhala hlasitá hudba a nadšené výkřiky dětí, vyvolávači u atrakcí se předháněli ve zvaní na další jízdu, stánky a kola štěstí byly plné barevných kýčů, přes davy nebyl vidět chodník a na atrakce se stála téměř vždy fronta.

When we went through the main gate, loud music played from every corner, happy children screamed at attractions, vendors competed in the invitations for the next ride, wheels of fortune and salestands were full of colorful stuffs, sidewalks were crowded and there was always a queue for any attraction.

Matějská pouť

Matějská pouť

Loni jsme se davům chtěli vyhnout a vzali jsme Ellu na Matějskou pouť ve všední den a počasí bylo na bundu. A byli jsem tam téměř sami. Hudba hrála decentně, atrakce byly téměř prázdné, vyvolávači se ani nesnažili nahánět, protože nebylo koho, u stánků a kol štěstí stála znuděná obsluha a chodník jsme si mohli prostudovat do detailu. Frontu jsme opravdu nikde nestáli, na každou atrakci jsme se pohodlně dostali, v klidu se povozili a šli dál. Super? Jak pro koho asi.

Last year, we wanted to avoid the crowds and we took Ella to St. Matthew's Fair on weekday. We were there almost alone. The music played decently, attractions were almost empty, nobody competed for customers as there were almost none, at salestands and fortune wheel only bored staff stood and we were able to study a sidewalk in detail. There were no queues, we got comfortable to any attraction, enjoyed the ride and went on. Super? Well, not at all.

Matějská pouť

Matějská pouť

Matějská pouť

Matějská pouť

Koukla jsem na Ellu, která se mě držela za ruku, a viděla, jak je znuděná. Naprosto žádná euforie, žádná jiskra v jejích očích, žádná touha jít z atrakce na atrakci a vybrakovat nám peněženku. Vždyť loni byla na Matějské pouti s mými rodiči a byla nadšená... a najednou se mi vybavily vzpomínky z dětství a došlo mi to. Správná pouť musí žít, musí pulzovat, musí vás vtáhnout do dění a vyplivnout totálně vyčerpané a vyhučené!

I looked at Ella holding my hand and saw, how bored she is. Absolutely no euphoria, no spark in her eyes, no desire to go from attraction to attraction. She visited St. Matthew´s Fair with my parents last year and was excited... and suddenly my childhood memories hit me. The St. Matthew´s Fair must be full of people, you must be drawn up into action and leave totally exhausted!

Matějská pouť

Matějská pouť

A tak jsem se letos s Ellou vypravila hned první krásnou sobotu. Z hluboka jsem se nadechla, naložila ji do auta a vyrazily jsme. Od Trojského mostu až po Výstaviště jsme poskakovaly asi 45 minut. Ani na jedno parkoviště jsme se nevešly, takže jsme šly pěšky přes Stromovku a celou dobu slyšely, jak se na pouti vyhrává a křičí. Ella mě nadšeně táhla za ruku a pokřikovala na mě, ať nezdržuju a přidám. A já věděla, že dneska to bude ono, že zažije TU Matějskou pouť, jakou si pamatuju z dětství já. A že já na ní mám teď podobný názor, jako měli moji prarodiče, když jsem byla malá, je úplně jedno. Já už ten krásný zážitek z dětství mám, teď je na mně, abych ho dopřála jí. Jasně, udělám to moc ráda!

So this year I went there with Ella on the first beautiful Saturday. I took a deep breath, put her in the car and went off. It took us 45 minutes to get from Troja Bridge to the Fairgrounds. All parklots were occuppied, so we parked our car at Stromovka and walked through the park. We heard all the noise comming from there, Ella took my hand and shouted at me to walk faster. And I knew today she will experience the St. Matthew's Fair, which I remember from childhood myself. The true is, I understand my grandparents mood when I was a kid, now, but I do not care. It is not about me, it is about her now. I had wonderful memories and it is my turn to allow my doughter to make herown. My pleasure!

Matějská pouť

Matějská pouť