Začátek cyklovýletu nad Sušicí

Auto jsme zaparkovali v ulici kousek od vyhlídky u Staré vodárny v Sušici a vyjeli podél několika zahrádek na pastviny nad město, kde se páslo první stádo krav, které jsme během našeho výletu potkali. Poměrně technické stoupání k rozcestníku Úbočí Svatoboru dávalo tak tušit, že cesta nebude úplně zadarmo.

Pastviny nad městem

Od rozcestníku se kopec svažoval dolů a v lese nás překvapily desítky velkých mravenišť. Evidentně se mravencům v tamních jehličnatých lesích daří.

Desítky takhle velkých mravenišť tu byly

V obci Žikov jsme minuli starý zámek, kterému se přezdívá „bílý zámeček“ a jako snad každý starý zámek vznikl přestavbou zemanské tvrze, která pochází ze 14. nebo 15. století. Stavba ale velmi chátrá a nestojí ani za krátké zastavení.

To však neplatí pro malebnou obec Svojšice. Kromě farního kostela svatého Jana Křtitele, který patří k velmi cenným památkám středověké architektury a nejcennější stavební památce své doby na Sušicku, tu můžete nad rybníkem obdivovat tamní tvrz a k ní přistavěný zámek.

Tvrz byla založena zřejmě počátkem 14. století jako dvoupatrová věžovitá stavba s dřevěnou nástavbou na krakorcích, obklopená vodním příkopem s padacím mostem. Poté, co ztratila úlohu panského sídla, byla v 17. stol. upravena na sýpku a v jejím sousedství byl v 18. stol. vystavěn barokní zámeček.

Tohle místo je opravdu jako z pohádky. Uprostřed rybníka je ostrůvek, na kterém jsou dřevěné sochy vodníka s vodnicí a nad obcí jsou pastviny, kde se pase hned několik stád krav.

Svojšice

Když jsme se dostatečně nabažili Svojšic, pokračovali jsme po hrázi rybníka do lesů a následně do Horního Staňkova. Tam se za velkou zdí a vzrostlými stromy ukrývá vrchnostenský dům, který byl ve 30. letech 19. století přestavěný na zámeček. V bývalé tvrzi prý kdysi byla alchymistická laboratoř. Součástí je i náhorní alej vedoucí k lesu s kaplí svaté Hildegardy.

Kapli nechal postavit tehdejší majitel panství po předčasné smrti své dcery v místech, kde si jako malá často hrávala. Kaple je nyní krásně opravená a určitě stojí za krátkou zajížďku s trasy.

Zámeček v Horním Staňkově

Kaple sv. Hildegardy

Od kaple nás čekal příjemný sjezd lesem do údolí pod zámkem a hradem Velhartice a podél řeky Ostružná jsme dojeli až do stejnojmenného městečka.

Malé pošumavské městečko Velhartice si dodnes zachovalo svou osobitou atmosféru. Jeho dominantou je hrad na návrší uprostřed zalesněných vrchů. Na náměstí s kašnou stojí gotický kostel Narození Panny Marie, jižně od Velhartic leží hřbitov s gotickým kostelem sv. Maří Magdalény, obestřený podobnou pověstí, jakou ztvárnil Karel Jaromír Erben v básni Svatební košile.

Maloměstskou atmosféru podtrhuje několik starých roubených domů a také malý skanzen, který postupně vyrůstá před hradem Velhartice, který jsme se rozhodli navštívit. A dobře jsme udělali. Taková krása se nevidí často.

Hrad patří ojedinělým dílům české hradní architektury. Jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce Rajského domu s protější věží Putnou. Obě části jsou propojeny mohutným kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky a padacími mosty na obou stranách. Otevřený je zde také hradní pivovar, který si můžete nejen prohlédnout, ale dát si tu i něco dobrého k jídlu a pití.

Můžete si zaplatit prohlídku s průvodcem po hradním i zámeckém okruhu, nebo si areál volně prohlédnout na vlastní pěst. Vaši pozornost jistě upoutá impozantní dvouštítová budova bývalého hradního pivovaru, zhlédnete také zbytky vinopalny, projdete hradební okruh spodního nádvoří i zadního parkánu a můžete si zahrát i několik her rozmístěných volně po areálu. Celý areál Velhartic nás okouzlil, a pokud tudy projíždíte, určitě se zastavte.

Zámek a hrad Velhartice

Údolím řeky Ostružné pod hradem prochází naučná stezka Velhartice, která končí u chaty, kterou si tu v roce 1938 nechal postavit Jan Werich. Stezka je jen pro pěší, tak se k chatě dostáváme po silnici.

Werichova chata

V obci Mokrosuky jsme minuli další zámek, který byl vybudován z vodní tvrze v 16. století. Zámek je patrová dvoukřídlá budova se sedlovou střechou, ozdobnými štíty, otevřenými arkádovými chodbami a aktuálně prochází rekonstrukcí.

Zámek Mokrosuky

Za Mokrosuky jsme odbočili vpravo a v dálce jsme viděli rozhlednu Svatobor, kam jsme měli namířeno. Projeli jsme další malebné vesničky Lešišov a Břetetice, které jsou také obklopeny pastvinami a ocitli se u kostela ve Svojšicích.

Pastviny na každém kroku

Abychom se nevraceli do Sušice stejnou trasou, odbočili jsme pod kostelem vlevo a polní cestou se přiblížili pod kopec Svatobor, který je se dvěma věžemi, 31 metrů vysokou rozhlednou s kruhovým výhledem postavenou roku 1935 a 75 metrů vysokou televizní retranslační věží výraznou dominantou města i celého Sušicka.

Vyjeli jsme serpentiny až do místa, kde startují paraglidisté a kochali se výhledem na město Sušici. K rozhledně Svatobor to bylo odtud už jen pár metrů. Ten, kdo vyšplhá po 182 dřevěných schodech nahoru, bude odměněn krásným kruhovým výhledem na zříceninu hradu Rabí, Javorník, Boubín, Sušici a Velký Javor.

Z vrcholu lze dohlédnout na hraniční šumavské hvozdy, za dobré viditelnosti je vidět i hrad Přimda, Radyně u Plzně či Velhartice. Na východě můžete spatřit mimo Strakonicka a Písecka také Českomoravskou vrchovinu na obzoru.

Rozhledna Svatobor

Před námi už byl jen sjezd lesem do Sušice. Michal si sjel tamní traily, já kamenitou cyklostezku. Ještě jsme se rychle zastavili u pramene vody u Scheinostova zátiší a ujížděli do centra Sušice.

Scheinostovo zátiší

Malebné městečko Sušice je často nazývané "Brána Šumavy". Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích řeky Otavy. Dominantou sušického náměstí je renesanční radnice s 31 m vysokou věží, která poskytuje krásný výhled na město. V gotickém domě na rohu náměstí sídlí Muzeum Šumavy, kde se dozvíte zajímavosti o historii města a připomenete si slavnou sirkařskou, ale i sklářskou historii.

Sušice

Najeli jsme něco málo přes 32km ve středně těžkém terénu. Polní cesty se střídaly s lesními a okresními silnicemi, příroda zase s architektonickými památkami. Byl to opravdu parádní výlet a zábavná trasa.

Cyklostrasa okolím Sušice