Pálava

Pálava

Pálava

Nejzajímavější trasou Pálavy, kterou jsme projeli, je Lichtenštejnská Lednická stezka. Lichtenštejnské stezky jsou souborem cykloturistických tras, které spojují nejkrásnější památky rodu Lichtenštejnů na jižní Moravě v oblasti Lednicko-valtického areálu a v Dolním Rakousku. Stezka vede Lednicko-valtickým areálem více méně po rovině po místních komunikacích, silnicích nižších tříd, lesními i polními cestami mezi vinohrady.

The most interesting cycling trail in Palava is the Liechtenstein trail Lednice. Liechtenstein trails connect the most beautiful monuments of Liechtensteins in Southern Moravia in the region of Lednice-Valtice and Lower Austria. Liechtenstein trail Lednice leads through the Lednice-Valtice area more or less on local roads, forest and field paths along vineyards.

Auto jsme zaparkovali na hlídaném parkovišti blízko zámku Lednice a naši cestu začali prohlídkou zámku a parku, který je jedním z největších v Evropě (téměř 200 ha). Součástí areálu je benátská kašna, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a palmový skleník, jehož návštěvu jsme si nenechali ujít.

We left our car in a guarded parking lot near the castle Lednice and began our trip with a tour of the castle and the park, which is one of the largest in Europe (nearly 200 hectares). You can find also a Venetian fountain, Roman aqueduct, Chinese pavilion, Minarett and Greenhouse.

Zámek Lednice

Zámek Lednice

Zámek Lednice

Palmový skleník

Po prohlídce palmového skleníku jsme pokračovali kolem Loveckého zámečku asfaltovou cestou ve stínu Lužního lesa na umělou zříceninu Janův hrad. Ten byl vybudován u lovecké obory a ze třech stran ho obtéká řeka Dyje. Hrad sloužil jako lovecký zámeček, shromaždiště panstva před honem a jako místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu.

After visiting the Greenhouse, we continued along the Hunting Mansion on an asphalt road in the shade of a forest to the artificial ruins of John´s Castle. It was built at a hunting preserve and the river Dyje surrounds it on three sides. The castle served as a hunting mansion and meeting point before the hunt. After hunting, celebrations were held here, at which the King of the hunt was announced.

Janův hrad, Pálava

Janův hrad, Pálava

Janův hrad

Po třech kilometrech jsme dojeli k Appolonovu chrámu, který se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka a z jeho střechy je krásný výhled do okolí. Empírový chrám byl postaven na začátku 19. století, aby zpříjemnil život lichtenštejnskému dvoru. Bohův příběh vypráví plastický vlis na zdech budovy.

After three kilometers, we reached Appolon temple located on a hill near the shore of the Mill Pond. There is a beautiful view of the surroundings from its roof. The empire church was built in the early 19th century for a pleasure of Lichtensteins. Appolon´s story is written on the walls of the building.

Appolonuv chram

Lesní cesta nás vyvedla k Novému dvoru. Rozlehlý statek je tvořen čtyřmi přízemními křídly, která uzavírají velký pravoúhlý dvůr. Nový dvůr je jedna z posledních památek, které byly vybudovány v Lednicko-valtickém areálu a jako samostatná budova je zapsána v UNESCU. V současnosti slouží k chovu koní a veřejnosti jsou prostory nepřístupné. Budova je v dost dezolátním stavu.

Forest trail led to the Lichtenstein farmhouse – Novy dvur. This large farmhouse consists of four ground-floor wings that create a large rectangular courtyard. It is one of the last buildings that were built in the Lednice-Valtice area and as a separate building it is listed on the UNESCO. Novy dvur is currently used for breeding horses and is closed for public. The building is in a quite dilapidated condition.

Nový dvůr, Pálava

Nový dvůr, Pálava

Nový dvůr

Nedaleko Nového dvora je uprostřed borovicového lesa Chrám Tří Grácií. Socha trojice nahých žen se vypíná na podstavci uprostřed parkově upravené paseky a dokola je obtáčí půlkruhová klasicistní stavba. Na Třech Gráciích je zajímavé především to, že ve skutečnosti žádné grácie nejsou. Sousoší zobrazuje trio antických bohyní: Athénu, Afroditu a Artemis.

Near the farmhouse there is a Temple of the Three Graces. Statue trio of naked women rises on a pedestal and is surrounded by semicircular Classicist building. In fact, Three Graces are not graces at all. The statues symbolize a trio of ancient goddesses: Athena, Aphrodite and Artemis.

Chrám Tří Grácií

Chrám Tří Grácií

Chrám Tří Grácií

Pokračovali jsme dále po červené a po dvou kilometrech nás vítal Svatý Hubert, patron myslivců a střelců. Trojboká kaple se tváří jako gotická, ale ve skutečnosti to tak není. Je to jedna z nejmladších staveb Lednicko-valtického areálu a pískovcové kvádry, ze kterých je kaple postavena, jsou pro autentičnost dokonce opatřeny smyšlenými středověkými kamenickými značkami.

We followed the red tourist signes to St. Hubert, the patron of hunters and shooters. Triangular chapel seems to be gothic, but it is not. It is one of the newest buildings of Lednice-Valtice area and sandstone blocks, of which the chapel was built, are even provided with fictional medieval stone-cutting marks.

Sv. Hubert

Sv. Hubert

Svatý Hubert

Čekal nás další krátký přejezd lesní cestou k nádherné stavbě Rendez-vous. Empírový zámeček je poměrně mohutný a má tři poschodí. V patře je sál, který sloužil jako shromaždiště panstva před lovem. Zasvěcený je bohyni lovu Dianě, proto se mu někdy říká Dianin chrám.

There is another short trail through the forest to the magnificent building Rendez-vous. Empire-style mansion is quite big and has three floors. In the 1st floor there is a hall that served as a meeting point before the hunt. Rendez-vous is devoted to the goddess of hunting Diana, therefore it is sometimes called the Temple of Diana.

Rendez-vous

Rendez-vous

Rendez-vous

Už bylo po poledni, takže jsme sjeli do Valtic a dali si oběd. Najít volnou restauraci byl problém, protože většina cyklistů měla stejný nápad. Nakonec jsme si sedli v jedné zahradní restauraci a po jídle pokračovali dál.

Zámek Valtice jsme si nemohli nechat ujít. Tahle majestátní barokní stavba nás bavila mnohem více, než načančaná Lednice. Ve čtyřkřídlé budově je údajně na sto místností. Dnes je zpřístupněno 17 z nich a prohlídka barokního sídla, okolního parku a vinárny v areálu zabere celé odpoledne.

It was around noon, so we left for Valtice to have a lunch. It took us some time to find a restaurant with a free table but we succseed. We had our lunch in a garden restaurant and then we went on.

We could not miss the Valtice Castle. This majestic Baroque building impressed us more than Lednice Castle. In a four-wings building should be one hundred rooms. Today only 17 are opened for public. You need whole afternnon when taking a tour of the baroque residence, the surrounding park, and local tavern.

Zámek Valtice

Zámek Valtice

Zámek Valtice

Tolik času jsme neměli a jeli dál na Kolonády na Rajstně. Ještě že jsem nevěděla, jaký kopec nás čeká. Já, která nenávidím kopce, bych to totiž vzdala. A byla by to škoda. Stavba se prý táhla dlouho údajně kvůli nedostatku financím a architekt Hadmuth neodvedl podle knížete Jana Josefa dobrou práci, protože okopíroval Gloriettu vídeňského Schönbrunnu. Nám se Rajstna líbila. Veřejnosti je přístupná a z ochozu je vidět na všechny světové strany: na severu vinohrady obklopené Valtice a lednický park, na jihu rakouský Schattenberg, na východě Malé Karpaty a na západě Mikulov.

We we out of time, so we continued to the Reistna Colonnade. I hate the hills and this was extremely hard. If I knew, I would give up for sure. But it would be a shame. It is said, the building was hold up for a long time due to lack of finance and the architect Hadmuth just copied the Glorietta of Schönbrunn in Vienna. We liked this place. It is opened for public and from the roof you can see in all directions: North, vineyards surrounded by Lednice-Valtice park, South, Austrian Schattenberg, East, the Little Carpathians and West, Mikulov.

Kolonády na Rajstně

Kolonády na Rajstně

Kolonády na Rajstně

Následný sjezd na hranice s Rakouskem byl super. Po silnici jsme pokračovali přes vesnici Sedlec a podél rybníku Nesyt k Hraničnímu zámečku.

Next downhill ride to the border with Austria was great. We continued along the road through the village of Sedlec and along the pond Nesyt to the Little Border Chateau.

Sedlec, Pálava

Sedlec, Pálava

Sedlec

Hraniční zámeček je klasicistní stavba a byla postavena na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem. Středem zámečku, jako symbol hranice, protéká potok. Zámeček byl postavený na močálech, takže nejdříve musela být půda zpevněna dřevěnými piloty a rošty, na kterých jsou pak základy stavby.

Trasa vedla dál po břehu Lednického rybníka pod Rybničním zámečkem, za kterým zatočila vlevo a polní cestou nás dovedla zpátky do Lednice.

The Little Border Chateau is Neoclassical building and was built on the border between the Moravian Margraviate and Lower Austria. There is a stream flowing in the midlle as the symbol of the border.

The path leads further along the Lednice pond under the Pond Chateau, than turns left and a field trail took us back to Lednice.

Hraniční zámeček, Pálava

Hraniční zámeček, Pálava

Hraniční zámeček

Upřímně musím říct, že jsem zatím nikde nezažila takový nápor cyklistů. Ani na Třeboňsku, které je na kola vyhlášené. Poprvé jsme se octli v situaci, kdy jsme stáli na kole v zácpě, nemohli jet své tempo, ani předjíždět a z bezohlednosti turistů k památkám je mi smutno ještě teď.

Ráda bych si tuhle 40km dlouhou trasu projela někdy ještě jednou, ale mimo sezónu. Lednická stezka je totiž jednou z nejhezčích cyklotras, kterou jsme kdy jeli. Většinu času vede po rovině krásnou přírodou a na téměř každých třech kilometrech na vás čeká architektonický skvost.

I have to say that I've never experienced so many cyclists. Neither in the South Bohemian region, which is famous for cycling. For the first time we found ourselves in bicycle traffic-jam, we were unable to go our own pace and terrible behaviour of tourists to the sights unpleasently surprised me.

I would like to ride this 40km long trail once again, but in off-season. Lichtenstein trail Lednice is indeed one of the best bike trails we've ever rode. Most of the time there are no hills, trails are surrounded by nature and on almost every three kilometers you see an architectural jewel.

Itinerář cyklotrasy