Rybník Labeška

V parku je několik návštěvnických okruhů, my jsme se pomalou procházkou vydaly od rybníka Labeška Habrovou strání k vyhlídce na další rybník Bořín. Sešly jsme k němu a podél jeho břehu a následně podél Botiče se vrátily nazpátek. Byla to jedna z nejkrásnějších podzimních procházek, kterou jsme spolu letos podnikly.

Rybník Labeška

Schody nad Labeškou

Cestou Habrovou strání jsme sbíraly listy, poslouchaly ptáky, co zpívali v korunách stromů nad námi a kochaly se pohledy do údolí na Labešku. Ani jsme se nenadály a stály jsme na skalnaté vyhlídce nad rybníkem Bořín.

Habrova stráň

Habrova stráň

Slunce se opíralo do hladiny rybníka Bořín a já se Elle ani nedivím, že z ničeho nic projevila touhu začít fotit.

Pohled na rybník Bořín z vyhlídky na konci stráně

Rybník Bořín pode mnou

Rybník Bořín

Břeh rybníka Bořín

Rybník Bořín

Rybník Bořín ve zlatě

Pod lávkou jsou Průhonické vodopády. Rybníkem protéká Botič a ten se pak táhne údolím až do rybníku Labeška. Na pěšině jsme potkaly hned několik chlupatých housenek za sebou a hned bylo o další zábavu postaráno. Nevím, po kom tuhle zálibu v broucích, hmyzu, plžích a mlžích má. Po mně rozhodně ne.

Lávka přes vodopád u Botiče

Botič

Botič

Veškeré informace o tomto pokladu zapsaném i v UNESCO najdete na oficiálních stránkách Průhonického parku.

Průhonický park