Rybník Labeška

V parku je několik návštěvnických okruhů, my jsme se pomalou procházkou vydaly od rybníka Labeška Habrovou strání k vyhlídce na další rybník Bořín. Sešly jsme k němu a podél jeho břehu a následně podél Botiče se vrátily nazpátek. Byla to jedna z nejkrásnějších podzimních procházek, kterou jsme spolu letos podnikly.

In the park there are several tours available. We walked slowly from the Labeška pond alond Habr hillside to the viewpoint above the next pond of Bořín. We went down than and along its shore and then along the Botič stream, we returned back. It was one of the most beautiful autumn walks we had taken this year.

Rybník Labeška

Schody nad Labeškou

Cestou Habrovou strání jsme sbíraly listy, poslouchaly ptáky, co zpívali v korunách stromů nad námi a kochaly se pohledy do údolí na Labešku. Ani jsme se nenadály a stály jsme na skalnaté vyhlídce nad rybníkem Bořín.

On the Habr hillside we collected leaves, listened to the birds singing in the tree crowns above us, and enjoyed the view at the Labeška. Very soon we stood on the rocky viewpoint above the Bořín pond.

Habrova stráň

Habrova stráň

Slunce se opíralo do hladiny rybníka Bořín a já se Elle ani nedivím, že z ničeho nic projevila touhu začít fotit.

The sun leaned to the surface of the Bořín pond, and I did not wonder Ella wanted to start taking pictures of everything.

Pohled na rybník Bořín z vyhlídky na konci stráně

Rybník Bořín pode mnou

Rybník Bořín

Břeh rybníka Bořín

Rybník Bořín

Rybník Bořín ve zlatě

Pod lávkou jsou Průhonické vodopády. Rybníkem protéká Botič a ten se pak táhne údolím až do rybníku Labeška. Na pěšině jsme potkaly hned několik chlupatých housenek za sebou a hned bylo o další zábavu postaráno. Nevím, po kom tuhle zálibu v broucích, hmyzu, plžích a mlžích má. Po mně rozhodně ne.

Under the footbridge there is a waterfall. Botič stream runs through the pond, and then it runs through the valley to the Labeška pond. On the trail, we met several furry caterpillars in a row, and there was more fun to do. I do not understand Ella´s taste in hobbies, insects, gastropods and bivalves. Definitely not my taste at all.

Lávka přes vodopád u Botiče

Botič

Botič

Veškeré informace o tomto pokladu zapsaném i v UNESCO najdete na oficiálních stránkách Průhonického parku.

All information about this UNESCO treasure is available on the Průhonice park website.

Průhonický park