Výběhy pro koně na ranči

Po příjezdu jsme se ubytovali ve čtyřlůžkovém apartmánu, který má výhled na pastviny a okolní lesy. Je jednoduše a vkusně zařízený. Pod pokoji penzionu se nachází konírna a vedle ní restaurace s terasou. Snídaně Vám na přání ochotně připraví a restaurace je otevřená i pro veřejnost, nejen ubytované. Bohužel jsme se trefili do dní, kdy se nevařilo, takže kvalitu kuchyně nedokážeme posoudit. Jezdili jsme na večeře do Kroměříže, která je pár minut autem.

After arrival, we checked-in for a four-bed apartment, which has a great view to pastures and surrounding forests and is simply furnished. Below the guesthouse, there are stables and next to it a restaurant with a terrace. Breakfast is prepared on request and the restaurant is open to public, not only to guests. Unfortunately, we hit the days when the restaurant was not open, so we can not comment on the quality of the dishes. We drove for dinner to Kroměříž, which is a few minutes by car.

Čtyřlůžkový apartmán

Servírovaná snídaně

Ranč nabízí mnoho možností, jak strávit čas aktivně. My jsme ale využili toho, že jsme se ocitli v krásné přírodě a šli procházkou do lesů ke studánce a prameni. Nejdříve jsme došli ke studánce Hvězda, která je ukrytá kus od lesní cesty v křoví a stojí to trochu úsilí ji najít.

The Ranch offers many opportunities to spend time actively. But we took advantage of the fact that we were in a beautiful countryside and walked through the forests to the springs. We first reached the Hvězda spring, which is hidden in the bushes, and it's a bit challenging to find it.

Studánky směrem na Kostelany

Pátrání po studánce Hvězda

Studánka Hvězda

Druhou zastávkou byl pramen, ke kterému vede z lesní cesty vyšlapaná pěšina a pokud je člověk pozorný, nemůže ji minout. U pramene U Skaly byl i hrnek, ale Ella se místo ochutnání vody pustila v potoce do stavby ostrova pro skřítky. Za tímto pramenem je ještě jeden Na Pile, ale k němu už jsme neměli čas dojít, protože se pomalu začalo stmívat.

The second stop was at the spring to which the trail was drawn from the main path, and if one is attentive, he can not miss it. The stream is called U Skaly, but Ella, instead of tasting water, started to build an island for elves in the brook. There is also another one called Na Pile, but we did not have time for it because the sunset slowly began.

Pramen U Skaly

Cvrčovický potok

Nejlepší na tomhle ubytování byli ale majitelé. Velmi ochotní a pozorní, posedí s Vámi, popovídají, doporučí výlety do okolí. Cítili jsme se v Milovicích opravdu příjemně. Více informací najdete na jejich stránkách Ranč Milovice.

The best of this accommodation was the owners. Very willing and attentive, sitting with you, talking, recommending trips to the surroundings. We felt really nice in Milovice. For more information, please visit their Milovice Ranch website.

Ranč Milovice