Iglesias

Iglesias

Iglesias

Iglesias

Jedinou sardinskou památkou zapsanou na Seznamu UNESCO je nejznámější ostrovní nuraghi Nuraghe Su Nuraxi, které leží v srdci zelené krajiny blízko Barumini. Hlavním bodem naleziště je věž z roku 1.500 př.n.l., ke které později přibyly další kruhové stavby. Celý komplex byl vybudován stejně jako středověké opevnění, ovšem pochází už z doby bronzové. Vstup je možný pouze v doprovodu průvodce.

K čemu nuraghi přesně sloužily, dosud nikdo nedokáže s určitostí říct. Tato sídliště pravděpodobně sloužila jako strážní věže, posvátná území k náboženským obřadům a jako místa setkání. Po ostrově je jich roztroušených na 7.000 a dalších tisíce je stále neobjevených.

The only UNESCO point of interest is famous island nuraghi Nuraghe Su Nuraxi, located in the heart of the countryside near Barumini. The most interesting part is the tower from the year 1.500 BC., to which more circular buildings were later added. The entire complex was built as a medieval fortress, however, it dates back to the Bronze Age. Entry is possible only with a guide.

The reason, why nurgahgi were bulit, is still not clear. This settlement could be a guard tower, a sacred area of ceremonies and a meeting point. There are over 7.000 nuraghi in Sardinia and thousands remain undiscovered.

Nuraghe Su Nuraxi. Barumini

Den jsme zakončili na západě ostrova na pláži Is Aruttas. Tento oblouk bílého písku s průzračnou akvamarínovou barvou moře je jednou z nejvyhlášenějších pláží této oblasti. Na západě obecně hodně fouká, tudíž jsou tu ideální podmínky pro surfing, windsurfing a kiting.

We finished our day on the beach Is Aruttas. The arc of white sand and aquamarine colour of the sea, is one of the best beaches in the West. It is windy here, so ideal conditions for surfing, windsurfing and kiting.

Spiaggia Is Aruttas

Spiaggia Is Aruttas

Is Aruttas

Spiaggia Is Aruttas

Spiaggia Is Aruttas

Is Aruttas

Město Oristano, kde jsme jednu noc přespali, nás zklamalo. Těšili jsme se na příjemné místo s kamennými domy, slunnými náměstími a barokními uličkami. Našli jsme jen špinavé ulice a jednu otevřenou restauraci, kde jsme se nebáli najíst.

We stayed overnight in Oristano and we were quite disappointed. We looked forward to stone houses, sunny squares, baroque streets and found dirty streets and one open restaurant, where we were not afraid to eat.