Když mi Michal před čtyřmi lety navrhnul, abychom společně běželi charitativní běh Wings for Life World Run, kterou pořádá Red Bull od té doby každou první květnovou neděli, nadšeně jsem souhlasila. Líbila se mi myšlenka téhle akce a hlavně, abych byla upřímná, vidina společného víkendu.

Do té doby jsem běh vnímala jako velký trest, ve škole ho nenáviděla, hlavně na dálky jsem sháněla omluvenky. S tréninkem jsem pod tíhou špatného svědomí tenkrát začala až v březnu. S vypětím všech sil jsem uběhla 2 kilometry. Doma se ptám: "Na kolik kilometrů jsi mě registroval?" "Na 12," odpověděl. Zdá se mi, že špatně slyším. "To nemyslíš vážně! Proč?! Vždyť víš, že neběhám a běh nenávidím!" "Myslím. 12 je moje šťastné číslo." Chtělo se mi brečet.

Four years ago Michal suggested to together take part at a charity Wings for Life World Run, organized by Red Bull, I agreed. I liked the idea of this event and most importantly, to be honest, that there will be only two of us on weekend, Ella will stay home with my parents.

Till then, I hated running from my heart. Especially at school, I was looking for excuses all the time. Well, I started with training in March. Quite late as the run was held first Sunday in May. With a great effort, I ran two kilometers. I asked Michal at home, "For how many kilometers did you register me?" "12," he said. I seemed to hear wrong. "You can not be serious! Why?! You know I hate running and I never run!" "Well, 12 is my lucky number," was his answer. I was about to cry.

Zbývaly mi necelé dva měsíce. Šla jsem do sebe a v dubnu zaběhla svých prvních 10 kilometrů. Na začátku května jsem se v Bratislavě postavila na start s jediným cílem. Nevzdat to. Uběhla jsem 10 kilometrů, a kdyby mi neběžela časomíra, dokázala bych dát i těch 12. Překonala jsem sama sebe a byla plná euforie, kterou jsem nakazila i kamarádku Jitku.

Ok, two months left. I pushed myself and I ran first 10 kilometers in April. At the beginning of May, I stood in Bratislava at the start with the only goal. Not to give it. I passed 10 kilometers, and if there was not the Catcher Car, I was able to complete even 12. I was so proud of my self and was full of euphoria that I shared with my friend Jitka.

Na další ročník byla jediná, která nehledala výmluvy a šla do toho se mnou. Bohužel má nepozornost zapříčinila, že jsem se na ten samý termín registrovala na kurz Crossfitu do Vídně a tudíž jsem byla nucena vynechat. Loni jsme už na startu stály spolu a neběžely jen pro radost, běžely jsme pro ty, kteří běžet nemůžou. Protože my můžeme a jsme za to vděčné. Zaběhla jsem 11 kilometrů a zase se o něco přiblížila magickému číslu 12! Letos je můj cíl jasný. Během opět pomoci a při té příležitosti pokořit ono šťastné číslo.

The next year, she was the only one who was not looking for excuses and registered for the World Run with me. Unfortunately, due to my inattention I had to take part at a CrossFit course in Vienna and I missed the event. Last year we were at the start together and ran not just for fun, we ran for those who can´t. Because we can, and we are grateful. I ran 11 kilometers and turned a bit closer to the magic number 12! This year my goal is clear. Again to help and reach the lucky number.

O běhu/ About the Run

Red Bull přišel s myšlenkou rozeběhnout celý svět. Každého, ve stejný den, ve stejný čas. Běh, který bude mít jediného vítěze. Světový běh, jehož výtěžek jde ze 100% na výzkum léčby poranění míchy. Po dvou letech příprav se 4. května 2014 uskutečnil první ročník. Na start se na šesti kontinentech světa postavily tisíce běžců, které stíhálo "Catcher Car". Auto vybavené senzorem, které všude udržuje stejnou rychlost, ta se postupně zvyšuje, dokud nepředjede posledního běžce na trati.

Letos se běží 7. května ve 13:00 hodin středoevropského času na 6 kontinentech ve 40 zemích. Přesně 30 minut po startu vyrazí na trať stíhací auto. V momentě, kdy Vás auto předjede, závod pro Vás končí. Cíl tedy není před Vámi, ale celou dobu ho máte za zády. Pořadatelé Vás pak dopraví zase zpět na místo, kde jste odstartovali. Stačí si tedy vybrat lokalitu a postavit se na start se mnou.

Red Bull came up with the idea, the whole world can run. Everyone, worldwide, on the same day, at the same time. A race of epic proportions with just one lone runner left at the end. A world run. 100% of donations go directly to spinal cord research. After two years of preparation, in May 4, 2014 was the first run. Thousands of runners at six continents started to run with the "Catcher Car" behind them. The vehicles equipped with sensors, introduced to literally catch the runners not running towards a finish line but away from the finish line that chased them.

This year, World Run is held in May, 7 at 13:00 CET on 6 continents in 40 countries. Thirty minutes after the start, a Catcher Car will set off. As long as you stay in front of the car, you stay in the race. When the Catcher Car passes you, your race is over. Organizers will get you back to the start area than. Just decide the location and run!

O běhu ve zkratce

Pokud ale nemáte možnost se dopravit na žádný z oficiálních startů, i tak máte možnost zúčastnit se a běžet! "Selfie Run"! Běžte sami, nebo se domluvte s kamarády, určete si trasu, kterou chcete běžet, registrujte se, stáhněte si aplikaci do mobilu a postavte se na svůj start! Více informací najdete tady.

Wings for Life World Run je pro všechny plnoleté bez ohledu na jejich fyzičku. Díky Selfie Run může běžet opravdu kdokoli a kdekoli. Je úplně jedno, kolik a jak rychle kdo zaběhne. Jde jen o to nehledat výmluvu, zúčastnit se a pomoci.

But if are not able to make it to any official event location, you still have the opportunity to be a part of the run. "Selfie Run!" The Wings for Life World Run App, available for iOS and Android, is perfect if you want to run your own course and still race at exactly the same time as everyone else worldwide, sharing the experience right down to a Virtual Catcher Car and your name on the Global Result List. More information is available here.

Wings for Life World Run is for all adults regardless of their physical condition. Really everyone can run. It does not matter how far and how fast you run. It's just about not looking for excuses. Be part and help with me!

O Selfie Run

Wings for Life World Run je mou srdeční záležitostí. Díky němu jsem začala běhat. Díky němu běh nenávidím a miluju zároveň. Díky němu překonávám sama sebe. Díky němu pro mě dostal běh nový rozměr a smysl. Díky němu pomáhám.

Wings for Life World Run is a matter of my heart. Thanks to it, I started to run. Thanks to it, I hate and I love running at the same time. Thanks to it, I challenge myself. Thanks to it, the run got a new dimension and meaning. Thanks to it, I help.