Reklamace

Pokud potřebuješ zboží reklamovat, vyplň tento REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ a společně s kopíí daňového dokladu (faktury) jej vlož do zásilky s vráceným zbožím a odešli doporučeně na adresu Martina Prokopová, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9.

Reklamované zboží pošli řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílej zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při reklamaci hradí zákazník.   

Měj prosím na paměti, že nemůžeš reklamovat vady zboží, které jsi sama způsobila, nebo o kterých jsi při koupi věděla. Stejně tak i u vad, pro které jsem s tebou, jakožto prodávající a zákazník, dohodla snížení ceny. Neodpovídám ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když tě o tom vyrozumím. Zákonná lhůta je 30 kalendářních dnů, ale snažím se záležitost maximálně urychlit.