Giveaway

Chceš jezdit v LASOUL?
Zapoj se do soutěže na Facebooku, která probíhá do 16. května 2020 na profilu @lasoul_blog.
Vyhrát můžeš MTB kraťasy dle vlastního výběru.

Podmínky jsou následující:

1. Provozovatel soutěže
1.1 Provozovatelem soutěže Martina Prokopová, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9, IČ: 07091826

2. Doba platnosti a místo konání soutěže 
2.1 Marketingová soutěž se koná od 13.5.2020 do 16.5.2020 na území České republiky. 

3. Účast v soutěži
3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů /zákonných zástupců) 
3.2 Soutěžící komentují soutěžní post. Odpovídají na otázku: Který design LASOUL MTB kraťasů bys chtěla vyhrát? 
3.3 Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

4. Výhra a losování soutěže a doručení
4.1 Soutěží se o jedny MTB kraťasy z eshopu www.lasoul.cz, který bude v době výběru výhry skladem.
4.2 Výherce vybere provozovatel ze všech zúčastněných.
4.3 Výherce bude zveřejněn na webu www.lasoul.cz.
4.4 Výherce musí následně do 3 dnů kontaktovat provozovatele soutěže a přihlásit se o výhru. Pokud tak neučiní, výhra propadne.
4.5 Výherce bude vybrán v termínu 17. - 22.5.2020.
4.6 Výhra bude výherci po předchozí kontrole zaslána na jím uvedenou adresu a to do 10 pracovních dnů od předání informace o jeho výběru produktu. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. V případě nepřevzetí výhry výhercem, propadá tato výhra provozovateli bez možnosti náhrady.

5. Osobní údaje
5.1 Účastník soutěže registrací do soutěže dává provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a PSČ za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely provozovatele a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže svou účastí v soutěži souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele soutěže. V případě, že se stane výhercem, též se zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce provozovatele a případné fotodokumentace z předání výhry. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. Provozovatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu provozovatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. 

6. 
6.1 Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené provozovatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si provozovatel právno vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky obsahující vulgarismy, či příspěvky propagující nenávist a násilí. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u nichž má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí provozvatele se nelze odvolat.
6.4 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
6.5 Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výhry, za její poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
6.6 Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhru v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat, či vymáhat alternativní plnění. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výhry je vyloučena.