Strávili jsme v Portoriku necelé dva týdny. Brzy jsme pochopili, proč u Čechů z Karibiku vyhrává Dominikánská republika, Kuba, nebo Mexiko. Tady nejsou kilometry širokých pláží s jemným pískem a tyrkysovou vodou! Tady jsou turisty téměř nedotčené zátoky s malými plážemi, které se ještě ke všemu špatně hledají, a není u nich žádný servis. Katalogové pláže najdete na malých ostrovech, které Portoriku patří, jako jsou Culebra, nebo Vieques, ale tam jsme se nechystali.

We spent nearly two weeks in Puerto Rico. We soon understood why the Czechs travel to Dominican Republic, Cuba or Mexico more than here. There are not kilometers of wide beaches with fine sand and turquoise water! There are small beaches, which are hard to find and with no service at all. Catalog beaches can be found on small Puerto Rican islands, such as Culebra or Vieques, but we were not going there.

Do Portorika se totiž cestuje za dokonalou přírodou! Kde jinde najdete pár hodin od sebe deštný a subtropický prales? Nebo hned na třech místech unikátní fosforeskující zátoku? A co žáby coquí, které nekuňkají, ale křičí na Vás celé dny i v centru rušného San Juanu „ko:kí“? Taky neskutečné množství vodopádů, pod kterými můžete bezstarostně plavat? A co jedny z největších jeskyní? Pro Portoričany samozřejmá věc, pro nás poklad, který jsme tady našli a mohli na něm oči nechat.

Puerto Rico is famous for its perfect nature! Where else can you find a few hours apart subtropical and rain forest? Or at three locations unique phosphorescent bay? And what about Coquí frogs, which are yelling "ko:ki" at you all day even in San Juan? Also incredible amount of waterfalls below which you can carelessly swim? And do not forget amazing caves! For Puerto Ricans common thing, for us big treasure that we've found here and amazed!

Ovšem ještě větším pokladem jsou Portoričané sami o sobě. S úsměvem se tutově rodí a s úsměvem určitě i umírají. A já se vůbec nedivím. Takovou pohodu, která na ostrově vládne, jsem snad nikde jinde zatím nezažila. Nikam nespěchají, ale pozor, líní nejsou. Naopak Vám rádi pomůžou, nic pro ně není problém a opravdu jim záleží na tom, abyste byli v pohodě a spokojení. Na křižovatkách bez semaforu si pohledem řeknou, kdo pojede první, přechody nevedou, pustí Vás kdekoli a kdykoli, a zásadně netroubí, vždyť oni přece nemají důvod spěchat. Ať se stane cokoli, trpělivě vyčkají. Nejdřív šílíte, pak se naladíte na stejnou vlnu, je to totiž neskutečně nakažlivé a osvobozující.

However, even greater treasure are Puerto Ricans themselves. They might be born smiling and dying with the smile on lips as well. And I understand. I have not experienced such positives vibes anywhere else. They are not in a hurry, but be careful, they are not lazy. They are happy to help, nothing is a problem for them and they really care about you to be happy and satisfied. First you are going crazy, then you tune into the same way, it is incredibly liberating.

A já už teď, na konci naší cesty, konečně dokážu odpovědět, proč zrovna Portoriko? Potřebovala jsem vidět na vlastní oči, že se lidé dokáží pořád ještě usmívat a radovat se ze života. Prostě jen tak. To je to, na co si vzpomenu vždycky, když přede mnou vyslovíte „Portoriko“. Já mám úsměv na rtech pořád. Co Vy, hm? :-)

Adiós… a DĚKUJU, že jste jeli s námi! Ujeli jsme společně téměř 1.800 km a stálo to za to!

Now, at the end of our journey, I can finally answer the question, why I have decided for Puerto Rico? I needed to see that people can still smile and enjoy life. Just like it is. That's what I will remember when you say "Puerto Rico". I still have a smile on my lips. What about you, hm? :-)

Adiós ... and THANK YOU for traveling with us! We drove almost 1.800 km and had an amazing time!