Reklamace a vratka

Jak mám postupovat při reklamaci?

To, že se na zboží objeví vada, se může stát. Nic se neděje. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí produktu. Mysli ale na to, že za vadu se nepovažuje změna vlastnosti produktu, která vznikla v důsledku opotřebení, nebo nesprávného používání. Veškeré informace o tom, jak postupovat při reklamaci, najdeš zde.

Vyplň tento Reklamační formulář LASOUL a společně s kopií daňového dokladu (faktury) jej vlož do zásilky s vráceným zbožím a odešli přepravcem dle vlastního výběru na adresu Martina Prokopová, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9.

Reklamované zboží pošli řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílej zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při reklamaci hradí zákazník.   

Měj prosím na paměti, že nemůžeš reklamovat vady zboží, které si sama způsobila, nebo o kterých si při koupi věděla. Stejně tak i u vad, pro které jsem s tebou, jakožto prodávající a zákazník, dohodla snížení ceny. Neodpovídám ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když tě o tom vyrozumím. Zákonná lhůta je 30 kalendářních dnů, ale snažím se záležitost maximálně urychlit. 

 

Mohu vrátit zboží a odstoupit od smlouvy?

Pokud ti zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžeš ho vrátit a já ti vrátím peníze. Vyplň Formulář pro odstoupení od smlouvy LASOUL, přilož k němu kopii daňového dokladu (faktury) a společně se zbožím odešli přepravcem dle vlastního výběru na adresu Martina Prokopová, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9. 

Zboží pošli řádně zabalené, aby se při dopravě nepoškodilo. Neposílej zboží na dobírku, nebude převzato. Poštovné při vrácení zboží hradí zákazník. Vrácené zboží musí být čisté a nejevit známky opotřebení. Zboží můžeš vrátit do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce. 

Zpět do obchodu