Bled

Bled

Bledský hrad a pod ním plovárna

Jezero Bled je asi nejfotografovanější místo ve Slovinsku. Viděla jsem ho před tím snad milionkrát, ale ve skutečnosti je mnohem krásnější. Jezero je ledovcového původu, obklopené pohořím Pokljuka a Jelovica, za nimiž vystupují Karavanky a hřebeny Julských Alp. Jeho průzračná modrozelená barva nás dostala. Na skále ve výšce 130 m nad hladinou se tyčí hrad, jehož historie se datuje od roku 1011. Z hradu je údajně nejhezčí samotný výhled na jezero. Nám nakonec stačilo ho obdivovat zezdola.

Lake Bled is perhaps the most photographed place in Slovenia. I've seen it a million times before, but in reality it's more beautiful. The lake is of glacial origin, surrounded by the mountains of Pokljuka and Jelovica and behind them, the Caravans and the Julian Alps. Its clear blue-green color water will get you. On the rock at an altitude of 130 meters above the surface there is a castle which history dates back to 1011. The best thing of the castle is supposedly the beautiful view of the lake.

Bledský hrad

Pokud se chcete koupat blízko restaurací a barů, mít veškeré zázemí po ruce, řádit na vodě na skluzavkách, tak můžete využít plovárnu Grajsko, která je na jezeře hned pod hradem. Je zde i jedna z několika půjčoven lodiček. Protože nejlépe si užijete Bled na vodě. Největší radost z lodičky a pádlování měla Ella. Kdyby to bylo na ní, jsme na vodě ještě dneska.

If you want to swim near restaurants and bars, have all the facilities at your close, have fun on water slides, you can use the Grajsko swimming pool, which is on the lake just below the castle. There is also one of several boat rentals. Because you'd better enjoy Bled on the water. Ella enjoyed the boat and paddling a lot. If it was on her, we're still on the boat today.

Lodičky jsou "must-try"

Na Bledu se pravidelně pořádají veslařské regaty a několikrát se zde konalo mistrovství světa ve veslování. My jsme pro koupání zvolili jejich areál a bylo to super. Jsou tu dřevěná mola a pohodlný vstup do vody. Termální prameny vodu zahřívají na příjemných 26 stupňů Celsia, takže v horku, jaké jsme měli my, je krásně osvěžující.

Regattas are regularly held in Bled and the Rowing World Championship has been held here several times. We chose their resort for swimming and it was great. There is a wooden pier and comfortable access to the water. The thermal springs warm the water to a pleasant 26 degrees Celsius, so in hot summer days that we had, it is beautifully refreshing.

Ve veslařském areálu

A hlavně je odtud blízko na ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde si můžou všichni zazvonit zvonem přání. Měli jsme s sebou paddleboard, takže jsem se na ostrov vydala s Ellou na něm. Ella byla tak unešená, že vyšlapala poměrně strmé schodiště, které ke kostelu vedlo, ani nemrkla. Mimochodem na SUP jsou tu ideální podmínky, fakt jsem si to užila.

And most of all, it's close to the island with the Church of the Assumption of the Virgin Mary, where everyone can ring with a bell of wishes. We had a paddleboard with us, so I went to the island with Ella on it. Ella was so excited that she ran a rather steep stairway that led to the church, without complaining. By the way, there are ideal conditions for SUP, I really enjoyed it.

Ostrov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Podmínky na PUD ideální

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na ostrově

Na ostrov můžete buď dopádlovat, jako my, doplavat, půjčit si lodičku, nebo využít služeb převozníků, kteří vozí turisty na tradiční dřevěné lodi Pletna. Turisté sedí po obvodu lodi a převozník stojí vzadu a vesluje dvěma vesly. Lodě jsou to krásné, ovšem převozníka bych dělat nechtěla.

On the island, you can either paddle, like us, swim, borrow a boat, or take advantage of ferry services that take tourists on the traditional wooden boat Pletna. Tourists sit on the perimeter of the ship and the ferryman stands at the back and rows with two oars. The boats are beautiful, the job less.

Tradiční lodě Pletna

Celé jezero může objet na kole, nebo obejít pěšky. Z každé strany je jiné a přeci jen stejné. Klidné, tiché, fotogenické a plné pozitivní energie. Tak jsme ho zažili my a hned bychom se vrátili.

The see whole lake, you can ride a bike or walk around. On each side, it is different and yet the same. Quiet, nice, photogenic and full of positive energy. That's how we experienced it and we would come back.

Ubytovat se lze v hotelích, penzionech, nebo kempech přímo u jezera. My jsme bydleli asi 10 minut jízdy autem od jezera a bylo to v pohodě. Auto jsme nechávali na jednom z několika placených parkovišť.

You can stay in hotels, guest houses or campsites right by the lake. We stayed about 10 minutes by car from the lake and it was okay. We left the car on one of the several paid parking lots.

Jezero Bled