Stará bmx dráha

Auto jsme nechali v sídlišti Bohnice nedaleko staré bikrosové dráhy a vyrazili odsud. Projeli jsme sídlištěm a vyjeli ve starých Bohnicích nad kostelem sv. Petra a Pavla.

We left the car in the Bohnice housing estate near the old bmx track and started our biketrip from here. We drove through the housing estates to the old Bohnice, and continued along the church of St. Peter and Paul.

Staré Bohnice

Kostel sv. Petra a Pavla

Sjeli jsme mírný kopec a pokračovali vpravo kolem Socioterapeutické farmy Bohnice do polí směr Drahanské údolí. Nenáročná práce je tu formou terapie pro léčení závislostí. Na farmě jsou ustájeny koně a bohnická hipoterapie se může chlubit velmi dobrými výsledky. Bohnický velkostatek byl zakoupen Zemským výborem Království českého už v roce 1903 za účelem výstavby ústavu pro choromyslné. Dnes ho spravuje nemocnice.

We rode down the easy hill and continued right around the Sociotherapeutic Farm Bohnice in the fields in the direction of Drahanské Valley. Easy work on the farm is a form of therapy for the treatment of various addictions. Horses are housed at the farm, and hippotherapy here has very good results. Bohnice farm was purchased by the Land Committee of the Kingdom of Bohemia already in 1903 for the purpose of building a psychiatric hospital. Today it is administered by the hospital.

Farma PN Bohnice

Polní cesta byla celkem rozbitá, tak jsem to vzala raději po okraji pole. To je tak osvobozující, když za sebou nemám ten Chariot!

The field road was quite broken, so I rode at the edge of the field. That's so liberating when I do not have the Chariot carrier behind me!

Cesta z města... tedy z Bohnic

Za horizontem jsme vjeli do lesa a úzkou pěšinou sjeli dolu do údolí. Na mě celkem prudký kopec, pro Michala nic.

Beyond the horizon, we rode in the forest and than along the narrow path down to the valley. A pretty demanding hill for me, and pretty easy for Michal.

K Drahanskému údolí

Pěšina se v údolí táhla úpatím kopce a kopírovala koryto Drahanského potoka. V několika místech byla tak úzká, že bych s Chariotem určitě neprojela. Ale bez něho to šlo v pohodě. Stačilo jen ve dvou místech přejet na druhou stranu mělkým potokem. Drahanské údolí je kouzelné.

The trail was drawn in the valley along the foothill and copied the stream of Drahansky potok. In a few places, it was so narrow that I would not make it with Chariot carrier. But without it, it was ok. In two places we had to cross the shallow stream. Drahanské Valley is magical.

Drahanské údolí

Netrvalo dlouho a vítala nás Vltava. Škoda, že tak brzo. Cyklostezka kolem řeky je luxusní, ale je to beton a ten mě po chvíli začíná strašně nudit. Při pohledu na hodinky bylo jasné, že se musíme ubírat směrem k městu.

It did not take long and the Vltava river welcomed us. Pity that so soon. The cycle path around the river is luxurious, but it's concrete, and after a while I am getting bored. Looking at the watch, it was clear that it is time to ride back.

Cyklostezka v Tróji podél Vltavy

Na rozcestí Zámky jsme se rozhodli vystoupat zpátky do Bohnic po modré pěší turistické značce a nahoře na kopci odbočit vlevo k vyhlídce. Stoupání bylo výživné, ale já neměla díky elektrokolu vůbec problém. Výhled stál rozhodně za to. Opravdu paráda. Až jsem se musela ptát sama sebe, jestli jsem ještě v Praze.

At the Zámky crossroads we decided to ride uphill back to Bohnice along the blue footpath and up the hill to turn left to the viewpoint. The ride was quite demanding, but I did not have a problem thanks to my ebike. The view was definitely worth it. Really amazing. I had to ask myself, if I was still in Prague?

Vyhlídka nad Drahanským údolím

Podél zahrádek jsme se pak vrátili do Bohnic a stejnou cestou kolem kostela sv. Petra a Pavla a následně sídlištěm, se vrátili ke staré bikrosové dráze a za ní si vychutnali pohled na meandr Vltavy z Bohnické vyhlídky.

Along local gardens we returned to Bohnice and the same way along the church of St. Petr and Pavel, and then the housing estates, returned to the old bmx track and enjoyed a view of the Vltava meander from the Bohnice viewpoint.

Zahrádky

Bohnická vyhlídka na Vltavu

Ač se to může zdát k nevíře, Bohnice nejsou jen betonové sídliště a psychiatrická nemocnice, je to i místo s krásnou přírodou za humny. A ten výhled na Prahu jim vyloženě závidím.

Although it may seem unbelievable, Bohnice is not just large housing estates and a psychiatric hospital, it is also a place with a beautiful nature behind it. And the view to Prague city? I am jealous.

Trasa na kole