Zábavní park nabízí pro děti spoustu zábavy. Najdete jej na břehu řeky Bečvy na úpatí sjezdovky Razula, naproti hotelu Lanterna a jak už jsem zmínila, hned u cyklostezky. Park je zasvěcen karlovickým strašidýlkům, symbolem je skřítek Razulák. Dřevěné sochy a obrázky strašidýlek najdete všude po areálu i na samotných atrakcích. Ale netřeba se bát. Místní strašidýlka jsou milá a hodná a prý se ráda se přátelí s dětmi i dospělými.

Children's amusement park Razulák offers a lot of fun for children. You will find it on the banks of the Bečva River at the foot of the Razula ski slope, opposite the Lanterna Hotel and, as I mentioned above, right by the cycle path. The park is dedicated to the Karlovian little monsters, with the elf Razulák as a symbol. Wooden sculptures and pictures of monsters can be found all over the area and at the attractions. But do not be afraid. They are nice and friendly.

V parku mají děti k dispozici řadu atrakcí, mj. tubing, kuličkodráhu, lanový park, velké pískoviště, skákací hrad, aquazorbing, šlapací autíčka, vodní přístav s lodičkami, vodní pumpa s mokrým pískovištěm, houpačky, skluzavky, nebo trampolíny.

There are many attractions in the park, including tubing, ball track, rope park, big sand pit, bouncy castle, aquazorbing, pedaling cars, water pool with boats, water pump with wet sand, swings, slides, or trampolines.

Za lanovým parkem jsou dvě teepee, ve kterých jsou další hry pro děti a na pískovišti si mohou vyzkoušet práci archeologa a objevit v písku kostru. Ovšem největší atrakcí jsou tu morčata, která bydlí v dřevěném domečku a volně pobíhající králíci.

Behind the rope park there are two teepees where other games for children are. Children can also try the work of an archaeologist and discover the skeleton in the sand. But the biggest attraction is the guinea pigs living in a wooden house and free-running rabbits.

Přišly jsme dvě hodiny před zavřením, moc lidí už tu nebylo, a tak to i pro mě bylo snesitelné. Ella byla nadšená. Od chvíle, kdy dostala na ruku modrý pásek, jsem o ní nevěděla. V areálu je bar s venkovní terasou, tak jsem si koupila točenou kofolu, sedla si do lehátka a pozorovala její nefalšovanou radost z toho, že si může všechno vyzkoušet.

Park je otevřen od června do října, o prázdninách denně, jinak o víkendech. Pokud doprovod nebude využívat atrakce, tak má vstup zdarma. Parkoviště je hned naproti areálu přes silnici. Více informací najdete zde.

We came two hours before closing, there were only a few visitors there, so it was ok for me. Ella was excited. From the moment she got the blue tape on her wrist, I did not hear about her. There is a bar with an outdoor terrace in the complex, so I bought a cold drink, sat in the deck chair and watched her enjoying the park.

The park is open from June to October, on holidays daily, or on weekends. If parents do not use the attractions, then they have free admission. The parking is just across the road. More information can be found here.

Dětský park Razulák