Farma U Pipků

Farma U Pipků se nachází v malé obci Nová Ves u Leštiny u Golčova Jeníkova. Cesta z Prahy nám zabrala něco málo přes hodinu a spojily jsme to s návštěvou naší oblíbené obory Žleby. Auto jsme nechaly na poměrně velkém parkovišti za farmou a pěšinou lemovanou balíky slámy jsme došly na dvůr, kde jsme zaplatily symbolické vstupné. Na dvoře je stánek s domácím pečivem a grilují tu klobásy. Občerstvení je pak v jedné ze stodol. V té druhé si můžete zakoupit dýně. V nabídce mají jak dýně na Halloween, tak dýně ozdobné, malé i velké na dekoraci i na vaření. Kdyby bylo na Elle, tak jsme to tam celé vykoupily.

The farm U Pipků is located in the small village Nová Ves near Leštiny near Golčův Jeníkov. The ride from Prague took us just over an hour and we combined it with a visit to our favorite deer-park of Žleby. We left the car in a relatively large parking lot behind the farm and walked through a straw way to the courtyard where we paid a symbolic admission fee. There is some small refreshment in the courtyard as well as in one of the barns. In the other barn you can buy a pumpkin. The offer includes both Halloween pumpkins and small and large for decoration and cooking. Ella would buy all of them.

Prodejna

Nad prodejnou dýní je stylový prostor, kde si můžete zakoupenou dýni vydlabat. Nože Vám zapůjčí u pokladny.

Above the pumpkin market there is a stylish space where you can cut out the purchased pumpkin. Knives are available at the cash desk.

Sezení nad prodejnou

Cestou do zahrady jsme míjely slámový bazén, kam si Ella musela nutně skočit. Celá nadšená rozhazovala slámu všude kolem sebe, takže jsme procházku v zahradě zahájily se slámou nalepenou na oblečení i ve vlasech. Když zjistila, že má za zády pyramidy a sloupy z dýní, nechala slámu slámou a vrhla se k nim. Tolik druhů a barev nikdy pohromadě neviděla.

On the way to the garden we passed the straw pool, where Ella had to jump. She was so happy about throwing the straw all around us, so we walked in the garden with straw on clothes and in the hair. When she found pyramids and pillars of all kinds of pumpkins behind her, she let the straw and run to them. So many species and colors she never saw before.

Pyramid z dýní je tu požehnaně

Chodit po nich, běhat v bludišti z dýní a rovnat je byl pro ní velký zážitek.

Walking on them, running in the maze of pumpkins and sort them was a great experience for her.

Pro Ellu to byl velký zážitek

S dýněmi si tu opravdu vyhráli. Barevné pyramidy na sluníčku krásně zářily, radost pohledět.

They really made a great job with the pumpkins. The colorful pyramids glowed in the sunshine, it was really nice.

Barvy podzimu všude

Pro děti jsou tu ale také houpačky a prolézačky z lana a dřeva, pak pyramidy z balíků slámy. Ellu nejvíce nadchlo seskupení balíků, kde mohla skákat z jednoho na druhý. Odtud jsem ji nemohla dostat.

For children, there are also swings and climbers made of rope and wood, then a pyramid of heystacks. Ella was most excited about grouping heystacks where she could jump from one to the other.

Vyžití pro děti je tu dost

V jedné části zahrady jsou pak k dispozici dýně, ze kterých děti mohou tvořit obrazce, nebo postavičky dle vlastní fantazie.

In one part of the garden, there are pumpkins from which children can form shapes or figures according to their own imagination.

Místo na tvoření z dýní

Strávily jsme tu něco málo přes dvě hodiny. Ella si vyzkoušela všechny atrakce, ošahala si a potěžkala různé druhy dýní, nakoupily jsme si několik kousků na dekoraci a Halloween, jen jednu věc jsme vynechaly. Strašidelné sýpky na půdě. Tam se bála. Jet sem z Prahy na otočku je možná zbytečné, zvlášť když v Tróji mají také výstavu dýní, ale když to spojíte o víkendu třeba s návštěvou zámku Žleby, nebo i přes týden Kutné Hory, tak už to dává smysl. Více informací zde.

We spent a little over two hours here. Ella tried out all the attractions, touched and weighed various kinds of pumpkins, we bought some pieces for decoration and Halloween, just one thing we missed. Scary granaries under the roof. There she was afraid. Go here from Prague is not worth it, especially when there is also an exhibition of pumpkins in Troja, but when you combine it with a visit of the chateau Žleby on a weekend, or even with a visit of Kutná Hora during the week, it makes sense. More information here.

Farma U Pipků