Nahoru na Ještěd jsme se rozhodli jet lanovkou a dolů jsme pak pokračovali pěšky. Vzhledem k nádhernému počasí se daly očekávat davy lídí, ale ve finále to nebylo tak hrozné. Dopoledne se údolí ještě trochu koupalo v mlze, ale i tak byl výhled krásný.

We decided to go up by cable car and then make a hike down. Due to the wonderful weather, crowds could be expected, but it was not that bad. In the morning the valley bathed a little in the mist, but the view was beautiful.

Ella není velkým fanouškem pěších túr, ostatně já v jejím věku nebyla jiná. Chtěla jsem jí cestu dolů něčím zpestřit a na internetu jsem našla odkaz na stránky, kde si můžete stáhnout již připravenou hru pro děti a to hned na několika místech po republice. Ještěd byl také v nabídce, tak jsem si řekla, že to zkusíme a pomůžeme skřítku Vítkovi najít koloběžky, které si při výletu na Ještěd s kamarádem Vojtou odložili někde kousek od spodní stanice lanovky, ale zapomněli kde.

Ella is not a big fan of hiking, well I was not different at her age. I wanted to upgrade the hike somehow and I found a link on the website where you can download a game already prepared for children in several places around the country. Ještěd was also on offer, so I thought we would try and help elf Viktor and his friend Vojta to find the scooters that they lost somewhere near the lower station of the cable car, but they forgot where.

Den předem jsem si stáhla mapu a popis trasy, která vede od vrcholu Ještědu po cyklostezce a následně po modré turistické značce, až dolů na úroveň spodní stanice lanovky. Měří necelé 4 km a děti ji zvládnou v pohodě. Úkolů je celkem deset a jsou schované v plastových krabičkách. Pravdou je, že najít některé z nich nebylo úplně snadné a museli jsme se pořádně dívat do mapy. Ve finále jsme ale našli úplně všechny. Náročnost úkolů je rozdělená podle věku, bez problému mohou hrát jak předškolní, tak školní děti.

The day before, I downloaded a map and a description of the trail that runs from the top of Ještěd along the cycle path and then along the blue tourist sign down to the level of the lower station of the cable car. It measures less than 4 km and the children can do it well. Tasks are ten in total and are hidden in plastic boxes. The truth is that finding some of them was not easy and we had to look closely at the map. At the end we found all of them. The difficulty of the tasks is broken down by age, can be played by both preschool and school children.

Cestou na nás čekaly krásné výhledy na Ještěd a Liberec a zároveň jsme míjeli zajímavé přírodní útvary na úbočí hory. Procházka hustým lesem byla balzámem na duši.

On our way, beautiful views of Ještěd and Liberec were waiting for us, as we passed the interesting natural formations on the mountainside. Walking through the dense forest was a balm on the soul.

Cesta díky úkolům utekla rychle, Ella byla nadšená, strašně jí to bavilo. Hlavně je hledat a pak pro další pečlivě schovávat. Je to krásný nápad a ráda jsem koupí hry přispěla na Sdružení dobrovolných hasičů Horní Hanychov. Podobné hry mají připravené i v oblasti Kokořínska, Českolipska, Českého ráje a Karlštejnska. Až budu příště plánovat pro Ellu pěší túru, nechám se těmito místy inspirovat. Jestli Vás to také zaujalo, koukněte na stránky ZaPokladem.cz.

Thanks to the game tasks the hike was fast. Ella was excited, she was entertained a lot. Especially to look for boxes and then to hide them carefully. It is a beautiful idea and my purchase supports the Association of Voluntary Firemen Horní Hanychov. Similar games are also available in the Kokořínsko, Českolipsko, Český Ráj and Karlštejn region. When I plan a hike for Ella next time, I'll be inspired by these places. If you are interested, check out ZaPokladem.cz.

Mapa trasy