Do Keni jsme letěli hlavně kvůli safari, které jsem zařídila předem z Čech u místní cestovní agentury, abychom měli jistotu, že se tam dostaneme. Na letišti v Mombase pro lokální lety mi došlo, že největší výzvou pro mě bude zvládnout let malým letadlem pro deset osob. Mezipřistání jsme měli ještě pod Kilimandžárem v parku Amboseli, tudíž jsem to musela zvládnout nadvakrát. Přistávací dráha v Amboseli, i v Masai Mara byla louka plná výmolů, takže přistání i vzlétání nebylo úplně klidné, což mi na strachu neubralo. Co mi ale zvedlo náladu, byla odbavovací hala v Amboseli. :-)

We decided to visit Kenya mainly because of the safari. I arranged the safari trip in advance with a local travel agency from home to make sure that we get there. At the local airport in Mombasa I realized that the biggest challenge for me will be to manage the flight in a small plane for ten people. We had a short stop at Kilimanjaro in Amboseli park, so I had to handle it twice. Runway in Amboseli and Masai Mara was simply a meadow full of potholes, so the landing and take-off was not totally smooth, which doubled my fear. But what made me smile, was the departure hall in Amboseli. :-)

Letiste Mombasa

Letiste Mombasa

Letiště v Mombase

Odbavovací hala v Amboseli

Odbavovací hala v Amboseli

Odbavovací hala v Amboseli

Do Amboseli jsme přiletěli zrovna po vydatném dešti, takže i Kilimandžáro bylo v mracích. Po krátkém výletu džípem jsme pokračovali do cíle, tedy do Masai Mara.

We landed in Amboseli just after a heavy rain, so the Kilimanjaro was covered in clouds. After a short trip by jeep we continued to Masai Mara.

Kilimadžáro

Kilimadžáro

Úpatí Kilimadžára

V Masai Mara jsme spali v kempu ve stanech. Ovšem vybavení stanu si nic nezadalo s pokojem v tříhvězdičkovém hotelu. Každý den jsme vyráželi džípem třikrát do různých částí Masai Mara a pozorovali jsme zvířata v jejich přirozeném prostředí.

In Masai Mara we slept in tents in the camp. However the tent equipment could be compared to a room in a three star hotel. Every day we went three times by jeep in different parts of the Masai Mara and we watched animals in their natural environment.

Dostat se na dosah ruky k lvům byl opravdu zážitek. Tiše pozorujete, jak se probouzí, hrají si a loví.

To get so close to the lions was quite an experience. We quietly watched them waking-up, playing and hunting.

V Masai Mara je snad nejvíce slonů. Velká stáda i osamocené rodiny jsme potkávali na každém kroku.

The Masai Mara is rich on elephants. We met large herds and isolated families at every step.

Nejnebezpečnější zvíře je prý překvapivě hroch. Ačkoliv se nezdá, dokáže vyvinout velkou rychlost a svými tesáky oběť rozpáře. Tudíž jsme je pozorovali z dostatečné vzdálenosti.

We were told that the most dangerous animal is surprisingly hippopotamus. It is able to develop a great speed and its fangs rip up its victim. Thus, we watched them from a distance.

Zebry byly neskutečně plaché. Jakmile zpozorovaly pohyb, okamžitě se rozutekly.

Zebras were extremely shy. Once they felt a movement, they immediately run away.

Žádné jiné zvíře nemá tak nádherné oči, jako žirafa. V Masai Mara jsme na ně narazili většinou ve skupině dalších zvířat, jako jsou opice, antilopy, ale dokonce i sloni.

No other animal has such beautiful eyes, like a giraffe does. In Masai Mara we met them mostly in a group of other animals, such as monkeys, antelopes, and even elephants.

Samorosty a na nich dravci, co čekají na svou chvíli, mě naprosto fascinovaly.

Tree solitaires with eagels and vultures waiting for their moment, absolutely fascinated me.

Krokodýlů je v Masai Mara relativně hodně a spatřit je v řece není velký problém. Najdete ho na břehu?

There are lots of crocodiles in the Masai Mara and to see them in the river is not a big problem. Can you find one on the river bank?

Mezi další zvířata, které jsme měli možnost pozorovat, patří růzdné druhy antilop a ptáků, mufloni, divoká prasata, opice, hyeny, nosorožci, pštrosi a mnoho dalších.

Among other animals, we had a chance to watch, are various species of antelopes and birds, mouflons, wild pigs, monkeys, hyenas, rhinos, ostriches and many others.

Jsem vděčná, že jsem měla tu možnost se do Keni podívat a projet Masai Mara. Věřím, že se jednou situace v zemi uklidní natolik, že se tam vrátíme i s Ellou.

I am grateful that I had the opportunity to visit and explore the Masai Mara in Kenya. I believe that one day the situation in the country will calm down enough to go back there with Ella.