Podzámecká zahrada je romantickým parkem stvořeným k procházkám i oddechu v přírodě. Najdete tu velkou síť vodních kanálů a rybníků a různé romantické stavby. Ellu nejvíce zaujal zookoutek, kde v příjemném výběhu odpočívali daňci, osli, kozy, husy a kachny. V klecích tu pak mají opice. Do zahrady je vstup volný, můžete vejít hlavním vstupem vedle zámku, nebo z ulice Vejvanovského a Na Kopečku.

The Chateau Garden is a romantic park and ideal place for walking and relaxing in the countryside. You will find a great network of water canals and ponds and various romantic buildings there. Ella was most attracted to the small ZOO, where deers, donkeys, goats, geese and ducks rested in a pleasant place. There are monkeys here in cages too. There is a free access to the garden, you can use the main entrance next to the chateau or enter from Vejvanovsky and Na Kopečku streets.

Podzámecká zahrada

Chotkův rybník v Podzámecké zahradě

Podzámecká zahrada

Zookoutek v Podzámecké zahradě

Opice v zookoutku

Kroměřížská Květná zahrada, známá také pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla na světě. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Centrální část je koncipována na půdorysu protáhlého obdélníku s množstvím geometricky stříhané zeleně. U hlavního vstupu jsme si nejdříve prošli oba skleníky, v jednom najdete i kavárnu. Pokračovali jsme hlavní cestou nejdříve k labyrintu, odkud jsme Ellu nemohli dostat. Vyloženě jí nadchlo pobíhat pořád dokola a hledat cestu do středu a ven. Nedaleko je rotunda, před kterou se nachází ta vyhlášená geometricky sestříhaná zeleň. Vystoupali jsme po schodech na ochoz a měli tak zahradu jako na dlani.

Hlavní osa zahrady je doplněna okrasnými parky, kašnami, rotundou, labyrinty, vodními plochami, kuželnou a tzv. Jahodovými kopečky. Toto základní rozložení doplňují ze strany od města další přilehlé okrasné a hospodářské prostory, kterými jsou Pomerančová zahrada, Holandská zahrada, skleníky, hospodářský dvůr, bažantnice, Králičí kopeček, ptáčnice. Tenhle zahradní skvost je na seznamu UNESCO právem, nenechte si ho ujít.

Kromeriz Flower Garden, also known as Libosad, is one of the most important gardening works in the world. Today, it is practically the only representative of such a composite unit in Europe. The central part is conceived on a plan of an elongated rectangle with a number of geometrically cut green. At the main entrance, we first went through both greenhouses, in one there is a café. We continued on the main path first to the labyrinth, from where Ella didn´t want to leave. She was excited to run around and find her way in and out. Nearby, there is the rotunda, which features the renowned geometrically-edged greenery. We climbed the stairs to the gallery to see the garden from above.

The main axis of the garden is complemented by ornamental parks, fountains, rotunda, labyrinths, water areas, bowling and so called Strawberry hills. This basic layout complements other adjacent ornamental and farm areas such as Orange Garden, Dutch Garden, greenhouses, farm yard, pheasant, Rabbit Hill, birdwatching. Do not forget to visit this garden UNESCO jewel.

Jeden ze skleníků v Květné zahradě

Skleník v Květné zahradě

Rotunda v Květné zahradě

Květná zahrada

Květná zahrada

Bludiště v Květné zahradě

Více informací o zámku a zahradách najdete na oficiálních stránkách.

For more information about the chateau and gardens visit the official website.