Hlavní vstup do areálu

Příjezd k hřebčínu je působivý. Projíždíte mezi bílými ohradami, kde se pasou Lipicáni. Areál je otevřený veřejnosti celoročně a je velmi rozlehlý. Před vstupem do komplexu stájí hřebčína projdete parkem, kde je kavárna, hřiště pro děti a v ohradách jsou poníci, na kterých se mohou děti projet. Kromě prohlídky stájí, cvičební arény, jízdárny, hospodářských budov se zde můžete projíždět v kočáře, navštívit muzeum, kostel sv. Antonína, shlédnout drezuru, nebo Španělskou jezdeckou školu, kvůli které jsme sem přijeli my.

Areál hřebčína

Stáje v Lipici

LIpicáni se rozcvičují před představením

Hřebčín založil roku 1580 arcivévoda Karel Štýrský. Základem chovu se stali španělští plnokrevníci z Andalusie, ale arcivévoda kupoval koně také v Itálii, Německu, Dánsku a arabském světě. Jejich křížením vzniklo proslulé plemeno Lipicáni, které bylo pojmenováno po místě chovu. Koně se zde chovali pro Španělskou jezdeckou školu ve Vídni a pro zápřah do kočárů habsburského dvora. Hřebčinec prošel během své více než 400 let dlouhé tradice řadou nepříjemných situací. Ve druhé světové válce odvedli stáda Němci i do Hostouně na Šumavě. Při akci na jejich záchranu v roce 1945 se dostali až do Ameriky. Po válce je Američané předali Italům a Rakousku. Do Lipice se po válce vrátilo jen 11 koní. Dnes je jich v Lipici na 400.

Stáje plné Lipicánů

Lipicán

Stáje v areálu

Tohle plemeno je malé robustní postavy se silným krkem. Jsou zvláštní svojí barvou, která je do věku 7 až 10 let tmavá, potom zbělá. Zároveň se proslavili svými schopnostmi. Umějí chodit do strany, kolmo i šikmo k ose svého těla a zvládají vysoké výskoky na místě i s jezdcem. Dožívají se vysokého věku, někdy 30 i více let. Ukázka klasické jezdecké školy byla super. Ella byla nadšená.

Hala v jezdecké hale

Návštěva hřebčína v Lipici není nejlevnější záležitost. Vlastně to bylo nejvyšší vstupné, jaké jsme během cestování po Slovinsku zaplatili. Ale ač nejsou koně naší srdeční záležitostí, nelitujeme. Vidět tohle světově proslulé plemeno a představení jezdecké školy na vlastní oči, stálo za to.

Lipica