Výhled na Trojmostí a františkánský kostel na Prešernově náměstí

Třistatisícová Lublaň působí oproti metropolím západní Evropy jako menší provinční město a pravdou je, že než jsme dojeli do centra, tak v nás vzbuzovala spíš rozpaky. Ovšem naše pochyby, jestli vůbec stojí za zastávku, rozptýlilo její živé centrum, které má díky Jože Plečnikovi kouzelnou atmosféru a vlastní osobitou krásu.

The three-thousandth Ljubljana looks like a smaller provincial city against the metropolis of Western Europe. However, our doubts whether it is worth a stop, dissapeared in its lively center, which thanks to Jože Plečnik has a magical atmosphere and specific beauty.

Trojmostí

Auto jsme zaparkovali nedaleko centra a došli pěšky na hlavní náměstí Prešernov trg, které leží na břehu řičky Lujbljanice a nese jméno básníka a autora slovinské hymny France Prešerna, který tu má i pomník. Náměstí dominuje v italském stylu zdobená fasáda kostela františkánů a navazuje na něj vyhlášené Trojmostí od Jože Plečnika.

O Lublani se říká, že je "Plečnikova". Město postihlo v minulosti několik zemětřesení a to z konce 19. století zničilo téměř vše. J. Plečnik měl tedy příležitost navrhnout novou Lublaň podle svého. Často je město nazýváno malá Praha. V Praze Plečnik renovoval za první republiky Pražský hrad, v Lublani je autorem mnoha staveb. V centru, které jsme navštívili, vytvořil například pobřežní promenádu u řeky Lublanice, přístav Trnovo a již zmíněné Trojmostí. Jde o unikátní lublaňskou stavbu, která je postavená na základech starého kamenného Špitálského mostu. Plečnik ho doplnil o další dva menší mosty, které dnes otevírají cestu do starého města. Nedaleko Trojmostí naleznete kolonádu, na které se budete cítit jako v lázních. Autorem kolonády je také Jože Plečnik a uvnitř se nachází stánky se suvenýry.

We parked the car near the center and walked to the main square Prešernov trg, which lies on the shore of the Lujbljanice river and carries the name of the poet and author of the Slovenian anthem, France Prešern, who also has a monument there. The square is dominated by Italian-style decorated façade of the Franciscan Church, and is linked to it by the famous Triple Bridge by Jože Plečnik.

Ljubljana is said to be "Plečnik city". The city has suffered several earthquakes in the past and the last one destroyed almost everything at the end of the 19th century. J. Plečnik therefore had the opportunity to design a new Ljubljana in his style. Often the city is called small Prague. In Prague, Plečnik renovated the Prague Castle in the First Republic, in Ljubljana he is the author of many buildings. In the center we visited, he designed, for example, the coastal promenade along the river, the port of Trnovo and the already mentioned Triple Bridge. It is a unique Ljubljana construction, built on the foundations of the old stone bridge of Špitál. Plečnik added two more smaller bridges that open today to the old town. Near the Triple Bridge you will find a colonnade that make you feel like in the spa. Jože Plečnik is the author of the colonnade and there are souvenir stalls inside.

Na prostředním mostu z Trojmostí

Mostů přes řeku je mnohem víc a místo zábradlí mají tvrzené sklo, což působí velmi čistě a elegantně. Město je díky Lublaňské univerzitě plné mladých lidí. Na univerzitě a třech akademiích umění studuje téměř 40 tisíc studentů a dohromady s pouličními umělci dodávají městu mladistvou a živou atmosféru. Podél řeky, ale i v bočních ulicích je plno kaváren, barů a restaurací, ze kterých je úžasné pozorovat okolní dění u dobrého pití, nebo jídla.

There are much more bridges across the river and the railings have tempered glass, which looks very clean and elegant. Thanks to the Ljubljana University, the city is full of young people. At the University and three academies of art, nearly 40,000 students study, and together with street artists, they give the city a youthful and lively atmosphere. Along the river as well as the side streets, there are many cafes, bars and restaurants, from which it is amazing to watch the city by good drinks, or meals.

Centrum města

Prohlédnout si Lublaň z hladiny řeky má určitě také něco do sebe. Ale my jsme nestlihli ani vytáhnout paddleboard, natož vyhlídkovou plavbu na lodi.

I believe seeing Ljubljana from the river level has to be interesting. But we did not have time for a paddleboard, even for a cruise on the boat.

Okružní plavba centrem města

Dvě hodiny nám utekly jako voda a museli jsme se s Lublaní rozloučit. Věřím ale, že se vrátíme a v klidu si dojdeme prohlédnout město z hradu, navštívíme park Tivoli a nakoupíme si údajně na nejkrásnější tržnici na náměstí Vodnikov trh. Ljubljana prý znamená "milá" a taková ona opravdu je.

Two hours was over so quicky and we had to say goodbye to Ljubljana. But I believe we will come back to see the city from the castle viewpoint, to visit the Tivoli Park and to buy some stuff at the most beautiful market at the Vodnikov Square. Ljubljana means "nice" and it really is.