Mijas

Mijas

Mijas

Mijas

Auto jsme s Ellou nechaly v parkovacím domě v blízkosti centra a vydaly se na náměstí Plaza Virgen de la Pena. V informačním centru jsme si vzaly mapu a zjistily, že centrum se dá skvěle zvládnout pěšky. Před informacemi je stanoviště Burro Taxi. Tedy oslíků, za které jejich majitelé zapřáhnou vozík a provezou Vás po centru města. Nám bylo oslů líto, tak si je Ella pohladila a využily jsme nakonec na projižďku městem Tuk Tuk, který stál nedaleko. Pro Ellu byl velký zážitek se vézt tříkolkou. Slečna, která jí řídila, tak nám v angličtině vyprávěla o historii a památkách, které jsme míjely a trpělivě dělala ve výkladu pauzy, abych to stačila Elle překládat.

We left our car in the parking house near the center and took a short walk to the Plaza Virgen de la Pena. At the information center, we got a map and realized that we can handle the center perfectly on foot. Before information center there is a Burro Taxi. It means donkeys, that will take you around the town. We were sorry for the donkeys, so Ella stroked and we rather used Tuk Tuk to make a tour, which was very close. For Ella it was a great experience to ride tricycles. The lady who ran it, talked in English about the history and spots that we have passed, and patiently made pauses in the interpretation, so I could translate it for Ella.

Burro taxi

Burro taxi

Burro Taxi

Tuk Tuk

Vysvětlila nám, že v Mijas musí být všechny domy bílé. Je to tradice. Kdysi totiž chovali obyvatelé své osly doma, a aby udrželi čistotu, nahazovali stěny vápnem. Zároveň všechny květináče na zdech domů musí být světle modré s černými obručemi, protože tyhle barvy jsou symbolem města.

She explained us that in Mijas all houses have to be white. It's a tradition. Once upon a time, locals had their donkeys at home and to maintain cleanliness, painted walls with lime. At the same time all the flower pots on the walls of houses should be light blue with black hoops, because these colors are a symbol of the town.

Mijas

Mijas

Mijas

Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepcion

Ve městě kromě mnoha kostelů a maurského hradu, nejdete ještě býčí arénu, venkovní divadelní scénu, mnoho muzeí s expozicemi jak pro děti, tak dospělé a na náměstí Plaza de la Constitución malou továrnu na čokoládu. V obchodě najdete snad všechny možné příchutě, na které si vzpomenete. Nedokázaly jsme odejít bez ochutnání a nákupu do zásoby.

In addition to churches and Moorish castle, it is not only bullring, outdoor theater, many museums with exhibitions for both children and adults. There is a small chocalate factory Chocolate Arestano at the Plaza de la Constitución worth a visit. In the store you can find out all sorts of flavors you can think of. We were unable to leave without tasting and buying some.

Chocolate Artesano

Plaza de la Constitución

Nejhezčím zážitkem je ale jen tak se procházet úzkými uličkami, kochat se výhledem z ochozů kolem města, posedět v nějaké z mnoha kaváren a restaurací, nakouknout do četných obchůdků se suvenýry a vyhlášenou keramikou.Ta hraje všemi barvami a nejde jí odolat.

The most beautiful experience is just to stroll through the narrow streets, admire the view from all around the town, take a time in some of many cafes and restaurants, peek into the numerous souvenir shops and renowned ceramics. It plays all the colors, and is amazing.

Keramika Mijas

Centrum města

Mijas

Téměř každé město má svou legendu a Mijas není výjimkou. Je ukryta v rohu vesnice, vytesaná do skály a jmenuje se "Virgen de la Pena". Uvnitř svatyně je obraz "Virgen de la Pena", patronky obce. Podle legendy, se přesně na tomto místě zjevila dvěma mladých pastýřům, které sem dovedl holub. Následně se zjistilo, že obraz Panny Marie byl ukrytý ve výklenku ve věži přes 500 let.

Almost every town has its own legend and Mijas is no exception. It is hidden in a corner of the village, carved into a rock called "Virgen de la Pena." Inside the sanctuary is the image of the "Virgen de la Pena," the patron Saint of the village. According to legend, exactly at this point she appeared two young shepherds who were led here by a pigeon. Subsequently, it was found that the image of the Virgin Mary was hidden in a niche in the tower over 500 years.

Virgen de la Pena

A mimochodem před svatyní je malý park, ze kterého je nejkrásnější výhled na údolí vedoucí k pobřeží a prodávají tu bezkonkurenčně nejlepší pražené mandle, co jsme kdy s Ellou jedly. Tak si sem NEJEN pro ně zajeďte. :-)

And by the way, there is a small park in front of the cave , from which the most beautiful views of the valley leading to the coast. Furthermore they are selling roasted almonds, no doubt the best we have ever had. So make a trip not only for the almods . :-)

Mijas