Vodní nádrž Džbán

Auto jsme zaparkovali na parkovišti u kempu Džbán, který se nachází na okraji přírodní rezervace Divoká Šárka a začali náš výlet tady. Jeli jsme kolem vodní nádrže Džbán, která je v létě oblíbeným koupalištěm. Teď na podzim tu lidi vystřídaly labutě, které hypnotizují každého, kdo se k vodě jen přiblíží, aby jim něco dobrého hodil.

We parked the car at Džbán campground, which is located on the edge of Divoká Šárka Nature Reserve and we started our biketrip here. We drove around the Džbán water reservoir, which is popular for swimming in the summer. Now in the autumn, there are swans on the water hypnotizing anyone who just approaches the water to throw them something to eat.

Vodní nádrž Džbán

U rozcestníku Na Hrázi jsme se dali vlevo a pokračovali údolím Šáreckého potoka lemovaného skalními útesy. Scenérie je to tak úchvatná, že úplně zapomenete na to, že jste v Praze. Žila jsem v domnění, že název přírodní rezervace je odvozen od jména Šárka ze známé pověsti O Ctiradovi a Šárce, ale pravda může být i jiná. Údolí bylo kdysi tmavým (šerým) dolem a název by tedy mohl být odvozen od slova šerý. Ať tak, nebo tak, tahle část Prahy má svou nezaměnitelnou atmosféru.

At the Na Hrázi signpost we turned left and continued through the valley of the Šárecký brook, lined by rock cliffs. The scenery is so fascinating that you will completely forget that you are in Prague. I was convinced that the name of a nature reserve is derived from the name of Šárka from the well-known old story About Ctirad and Šárka, but the truth may be different. The valley was once a dark mine, and the name could therefore be derived from the word "šerý". Either way, this part of Prague has its unique atmosphere.

Divoká Šárka

Stezka nás přivedla ke koupališti s pramenitou vodou u Dívčího skoku. V létě jsou tu návštěvníkům k dispozici dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště a další bohaté vyžití pro děti i dospělé. V této západní části parku Šárka – Lysolaje nás čekalo první velké stoupání po cyklotrase A33. Byla jsem šťastná za svoje elektrokolo Ghost Teru 9, které mě tímhle nekonečným kopcem vyvezlo až na vrchol ke křížku. Ze stupně Eco, na který jsem dosud jela, jsem zařadila stupeň Turbo a nejlehčí převod. Michal se mnou tentokrát držel partu a jel na elektrokole Ghost Kato FS. Oba jsme si stoupání lesem užili a konečně se trochu zahřáli.

The trail took us to the spring-water pool at Dívčí skok. In summer, there are two swimming pools for swimmers, a kid´s pool and other activities for children and adults. In this western part of the Šárka - Lysolaje park, we reached the first large climb on the A33 cycle path. I was happy for my Ghost Teru 9 electric bike, which brought me to the top of this endless hill. From the Eco level I changed to Turbo and it was an easy ride. Michal rode also on an electric bike, Ghost Kato FS. We both enjoyed the uphill ride in the forest and finally warmed a bit.

Divoká Šárka

U křížku jsme se dali vlevo a po několika stech metrech sjeli z asfaltové cesty vpravo na lesní pěšinu, která nás vyvedla z lesa. Po polní cestě jsme se dostali do Přední Kopaniny, kde jsme u kostela sv. Maří Magdalény přejeli silnici na druhou stranu a zamířili dolů z kopce podél několika výběhů koní do lesa. Vůbec jsme během tohoto cyklovýletu míjeli hodně výběhů pro koně. Nad hlavami nám mezitím prolétala letadla, která mířila z, nebo na Mezinárodní letiště Václava Havla.

At the cross we went turned left and after a few hundred meters, we left the asphalt road to the right onto the forest footpath that led us out of the forest. After the field ride, we reached Přední Kopanina, where we crossed the road to the other side at the church of Mary Magdalene and headed down the hill along a number of horses pastures in the forest. We saw a lot of horses pastures during the bike trip. Many airplaned flew above our heads all the time, as the Václav Havel International Airport was very close.

Rozcestí v Divoká Šárce

Kostel sv. Máří Magdalény

Okolí Přední Kopaniny

V obci Pastviště jsme se drželi červené turistické značky, projeli zástavbou rodinných domků a po silnici stoupali k renesančnímu zámku sv. Víta v Tuchoměřicích. Ten patří římskokatolické církvi a nyní v ní působí křesťanská komunita Nová cesta. Netrvalo dlouho a ze silnice jsme odbočili vlevo do polí. V polovině cesty jsme minuli krásnou kapličku a v dálce už nás vítaly střechy domů v obci Číčovice. Na poli to nepříjemně profukovalo, tak jsme byli rádi, že jsme se schovali mezi domy.

In the village of Pastviště we followed red tourist signs, passed through the area of family houses and on the main road we climbed to the Renaissance chateau of St. Vitus in Tuchoměřice. It belongs to the Roman Catholic Church and the Christian community has many activities there. It did not take long and we left the main road to the left. Now we were in the middle of our biketrip. We rode along a beautiful chapel and in the distance we saw the roofs of houses in the village Číčovice. It was windy on the field, so we were glad that we were hiding between the houses soon.

Zámek sv. Víta

Polní cestou do Číčovic

Číčovice

Stále po červené a nyní už i po cyklostezce 0078 jsme kopírovali Zákolanský potok až k hradu Okoř. I když se zpívá, že na Okoř je cesta, jako žádná ze sta, tak nám nepřišla nijak výjimečná. První, co upoutalo naši pozornost, bylo torzo hradní věže, které je obklopeno z části zřícenými stěnami. Hrad byl postaven na skalce nad Zákolanským potokem a tato skalka tvoří nedílnou součást jeho opevnění. Protože jsme přijeli po sezóně, na hradě i v podhradí bylo vše uloženo k zimnímu spánku, ale nám to nevadilo. Věřím, že v létě tu musí být velmi rušno.

Still following the red tourist signs and now even along the cycle path 0078 we copied the Zákolanský brook to the Okoř castle. The first thing that attracted our attention was the torso of the castle tower, surrounded by partially ruined walls. The castle was built on a rock above the Zákolanský brook, and this rock is an integral part of its fortification. Because we had arrived in the off-season, everything was closed and we had the castle for ourselves. I believe it must be very busy this summer.

Hrad Okoř

Z hradu Okoř jsme zamířili stále po červené a nově po cyklostezce 0077 k osadě Colorado a polní pěšinou dojeli až ke krásnému dřevěnému mostu přes Dolský potok. Rozhodli jsme se už vrátit ku Praze a odbočili za mostem vpravo do lesů. Z obce Noutonice do Velkých Přílep jsme museli po silnici, ale naštěstí to netrvalo dlouho a znovu jsme stoupali do polí a posledním úsekem po silnici byly Statenice.

From the Okoř Castle we continued still along the red tourist signs and again on the cycle path 0077 to the weekend houses of Colorado area. The field trail led us to the beautiful wooden bridge over the Dolský brook. We decided to go back to Prague and turn right behind the bridge to the forest. From Noutonice to Velké Přílepy we had to ride on the main road, but fortunately, it did not take long and again, we rode uphill into the fields. The last part on the main road led to Statenice.

Z Okoře na Colorado

Dřevěný most přes Dolský potok

Odměnou nám pak ale byla jízda hustým lesem až do Divoké Šárky. Od Kopanského mlýna nás čekalo druhé a poslední výživné stoupání lesní pěšinou, ale protože jsme měli oba ještě dvě třetiny baterky k dispozici, zase tolik nás to nebolelo. Nemít možnost zařadit Turbo, slušně bych se zapotila. Protože se mi jel kopec dobře a bez větší námahy, měla jsem čas si všimnout malého vodopádu na Kopaninském potoku pod námi a pak si užívat sluneční paprsky, které k nám mezi stromy pronikly. Na rozcestí Svaté Juliány jsme se dali rovně a pohodlně po rovině přes Nebušice dojeli do místa, kde jsme opouštěli Divokou Šárku. To, co jsme v ní ráno nastoupali, jsme si teď s nadšením sjeli. Kolem koupaliště, podél Šáreckého potoka a vodní nádrže Džbán se vrátili k autu.

As a reward we drove through a dense forest to Divoká Šárka. From the Kopanský mill, another steep uphill ride along the forest footpath was expecting us but because we both had electric bikes and most of the battery left, we did not have much to worry about. Because I was riding the hill without much effort, I had time to notice a small waterfall on the Kopanina brook below us, and then enjoy the sunshine that had appeared through the trees. At St. Julian's crossroads, we rode straight and comfortably through Nebušice to the place where we left Divoká Šárka nature reserve. We enjoyed the downhill ride this time and around the swimming pool, along the Šárecký brook and Džbán water reservoir, returned to the car.

Stoupání od Kopanského mlýna

Rozcestí sv. Juliány

Poslední polní úsek do Nebušic

Praha před námi

Předpověď nám den předem slibovala polojasno a 7stupňů. Ve skutečnosti bylo ráno zataženo a foukal ledový vítr. Po pár metrech jízdy kolem vodní nádrže Džbán jsem to chtěla vzdát, jaká mi byla zima. Ale po výšlapu Divokou Šárkou jsem se zahřála, postupně i slunce si mezi mraky našlo svou cestu a my si užili parádních 34 km na kole z velké části v přírodě. V létě to musí být ještě větší paráda, už se těším, až si okruh za krásného počasí znovu projedeme.

The weather forecast promised us partly sunny day and 7 degrees. In fact, it was cloudy in the morning and the icy wind blew all around. After a few meters of ride around Džbán water reservoir, I wanted to give up as I was so cold. But after climbing the Divoká Šárka, I warmed up, and also the sun had found its way between the clouds and we enjoyed 34 km long biketrip mostly in the nature. In the summer it must be even better, so I'm looking forward to riding it again.

Mapa cyklovýletu