Stará Boleslav

Stará Boleslav

Začátek cyklostrasy Lomená alej

Cestu jsme začaly ve Staré Boleslavi u Zátopkových běžeckých okruhů. Pokud sem přijedete autem, můžete ho zaparkovat na začátku ulice Lomená alej. Dál už je vjezd zakázán a díky závoře i znemožněn. Asfaltová silnice vede borovicovým lesem. My se daly hned první odbočku doprava a podél plantáží Lesoškolek ČR pokračovaly k několika komerčním objektům a ubytovně.

We started our biketrip in Stara Boleslav near Zátopek running circuits. If you arrive by car, you can park it at the beginning of the street Lomená alej. You cannot continue by car further, as it is forbidden. The road leads in the pine forest. We took the first turn right and continued along the tree fields of Lesoškolky Czech Republic to several commercial buildings.

Fóliovníky Lesoškolek

Plantáží Lesoškolek minete několik

Cesta je tady stále po rovině a po asfaltu. Auta sem nesmí a turistů potkáte hrstku. První odbočkou jsme se daly opět vpravo, pokračovaly rovně a po chvíli už jsme byly na lesní pěšině u prvních domů Nového Vestce. Sjely jsme z mírného kopce vlevo a přijely k mostu přes Jizeru v Káraném.

The road is still without hills here. Cars are not allowed and you meet only a few tourists, which is nice. We took the right turn again and after a while we continued straight on a forest path to first houses of Novy Vestec village. We rode slightly to the left and came to a bridge over the Jizera river in Káraný village.

Nový Vestec

Káraný

Ač se to na první pohled nezdá, hlavní silnice v Káraném je poměrně frekventovaná a je dobré dávat si pozor hlavně na mostě přes Jizeru. Tady je i první možnost zastavit se na občerstvení v Říčních lázních Jizerka. V létě se tu můžete i smočit v řece.

Although it might not seem at first sight, the main road in Káraný is quite busy and it's good to pay attention mainly on the bridge over the Jizera river. There is also the first chance to stop for refreshment in the river bath Jizerka. In summer you can also take a dip in the Jizera.

Most přes Jizeru v Káraném

Říční lázně Jizerka

Jizera

Za mostem jsme odbočily vlevo a klidnou ulicí mezi domy dojely až k hospodě U Ferusů. Další možnost si odpočinout a dát si i něco k jídlu. My jsme se nezdržovaly ani tady a napojily se na oficiální cyklostezku 0037, která vede v blízkosti chráněného vodního pásma až ke kapli Sv. Václava v Císařských lesích.

Tamní lesy kdysi sloužily k brandýské honitbě, lovit sem jezdil i Karel IV. Těžba dřeva ale zapříčinila, že lesy postupně řídly a dubům, které zde převažovaly, se přestalo dařit. Císař Ferdinand I. se zasloužil za jejich obnovu, omezil těžbu a za jeho panování se začaly vysazovat borovice lesní. Největšího rozkvětu ale dosáhly Císařské lesy za Rudolfa II., který zde založil oboru a stavěl zde lovecké zámečky a zásypy pro zvěř.

Behind the bridge, we turned left and continued along a quiet street to the pub U Ferusů. Another opportunity to take a break. We did not stay here either and joined the official 0037 cycling path that runs close to the protected water zones to the chapel of St.. Wenceslas in the Imperial Forests.

The local forests were once used to hunting, even Charles IV. was comming here for a hunt. But logging has caused the gradual thinning of forests and oak, which prevailed, ceased to flourish. Emperor Ferdinand I. was responsible for forest recovery, limited mining and during his reign began pine forest planting. Heyday but reached the Imperial Forests under Rudolf II., who founded the forest resesrvation and built hunting lodges.

Hospoda U Ferusů

Cyklostrasa 0037

Císařské lesy

Císařské lesy

V místě, kde nyní stojí kaplička svatého Václava, vedla cesta do Lysé nad Labem. Tehdejší majitel panství František Antonín Špork zde vybudoval eremitáž (příbytek poustevníka). Z dochovaných zdrojů vyplývá, že původně byla na jedné straně cesty kaple Sv. Václava a u ní dvě sochy andělů. Za kaplí žil ve své místnosti poustevík. Z druhé strany cesty byl letohrádek, kde bydleli kněží. V blízkosti se nacházela ještě 12 m vysoká věž s větrným mlýnem a vodometrem, vedle které bydleli ve stavení zahradníci. Nechyběl ovocný sad a okrasná zahrada s pěti vodotrysky a 14 kamennými sochami. Po smrti hraběte Šporka nechala jeho dcera poustevnu přestěhovat do panství v Lysé nad Labem a na místě zůstala jen výklenková barokní kaple sv. Václava se dvěma sochami. Traduje se, že sochy jsou dílem Matyáše B. Brauna, ale podle aktuálních informací je to pouze pověst a vznikly až po jeho smrti.

In the place where now the chapel of St. Wenceslas stands, led the path to Lysa nad Labem. The former owner of the manor Frantisek Antonin Spork built an eremit house there. The sources indicate that originally there was a chapel of St. Wenceslas on one side of the road with two statues of angels on both sides. Behind the chapel the eremit lived in his room. Across the road there was the summer palace where priests lived. The 12 m high tower with a windmill was located nearby and next to it gardeners lived. There was also an orchard and ornamental garden with fountains and 14 stone statues. After the death of Count Spork let his daughter move almost everything to Lysa nad Labem and only the baroque chapel of St. Wenceslas with two statues remained there. It is said that the statues are the work of Matthias B. Braun, but according to current information, it is not true.

Kaple Sv. Václava

Sochy u kaple Sv. Václava

Vrátily jsme se kousek zpět na rozcestí a pokračovaly cyklotrasou číslo 0041 směrem na Grádo. Grádo je chatová oblast Káraného u slepého ramene Labe. Slezly jsme z kol, porozorovaly kachny, objevily první jarní kytičky a užívaly si slunce.

We shortly returned back to the crossroad of cycle paths and continued on the cycle trail No. 0041 towards Grado. Grado is a weekend houses area of Karany village at the oxbows of the Elbe. We made a stop there, watched ducks, admired first spring flowers and enjoyed the sun.

Cyklostezka 0041 na Grádo

Slepé rameno Labe

Slepé rameno Labe

Konečně jaro

Přes lávku jsme i s vozíkem pohodlně přejely a mezi chatkami prokličkovaly až ven z osady. Další možností občerstvení je v hospodě Grádo., která je přímo na břehu slepého ramene Labe.

We crossed the bridge comfortably over the water and continued along weekend houses out of the village. Other refreshment is possible in the pub Grado., which is right on the banks of the Elbe oxbows.

Lávka v osadě Grádo

Lávka v osadě Grádo

Grádo

Hospoda Grádo

Za hospodou jsme se napojily na Labskou cyklostezku a vpravo pokračovaly kolem vodní elektrárny do Káraného. Na druhém břehu Labe jsou tu krásně vidět Čelákovice. Na Labi se zrovna proháněl vodní skútr, ale kachnám ani labutím to vůbec nevadilo.

Behind the pub we continued on the Elbe Cycle Path, turned right and along the hydroelectric plant took the ride back to Káraný. On the opposite bank of the Elbe you can see Čelákovice town. There was just riding a water scooter on the Elbe river but ducks and swans didn´t care at all.

Labská cyklostezka. V pozadí vodní elektrárna a Čelákovice

Labská cyklostezka

Labe

Přijely jsme do Káraného, u Obecního úřadu odbočily vlevo a kolem vodárny pokračovaly k hospodě U Ferusů. Do Staré Boleslavi jsme se vrátily stejnou cestou.

We returned to Káraný, at the Municipal Office we turned left and along the waterworks continued to the pub U Ferusů. We rode back to Stara Boleslav the same way.

Labská cykostezka

Vodárna Káraný z roku 1914

Pokud hledáte nenáročný terén v blízkosti Prahy, je tahle oblast ideální a zvládne jí úplně každý. Labskou cyklostezkou by šlo trasu prodloužit až do Brandýsa nad Labem a přes Starou Boleslav se vrátit k našemu výchozímu bodu. Ale o tom třeba někdy jindy. Nám s mamkou těch téměř sedmnáct kilometrů na pokec stačilo. :-)

If you are looking for an easy biketrip near Prague, this area is perfect and everyone can handle it. The biketrip could be extended along the Elbe to Brandys nad Labem and a return to the starting point is possiblle through Stara Boleslav town. But about this maybe next time. Me and my mom talked enough during these nearly seventeen kilometers today. :-)

Itinerář cyklostrasy