Klidná hladina Labe

Když stejné aktivitě propadne i Vaše kamarádka, je jasné, že na pokec nejdete do kavárny, ale na vodu. Přijela jsem za Danou do svého rodného města Brandýsa nad Labem s tím, že mi ukáže, jak se dostat od Labe na Proboštská jezera u Staré Boleslavi. V Brandýse bydlí, takže je na vodě častěji, než já.

When your friend does the same activity, it is clear that you will meet eachother on the water rather than at cafe. I joined my friend Dana at my hometown of Brandýs nad Labem. She was going to show me how to get from Labe to Proboštská jezera near Stará Boleslav. She lives in Brandýs nad Labem, so she knows this place better than I do.

Labe. V pozadí Brandýs nad Labem

Nechaly jsme auta na parkovišti u cyklostezky na konci ulice V Zahradách, které je pár metrů od řeky. Přístup do vody je tu přes lehce bahnitý záliv s lekníny snadný. Trochu jsem měla obavy, aby nebyl silný proud, který neupádluju, ale Labe je na SUP vážně ideální. Hladina je absolutně klidná a proud jsem ani nezaznamenala. Můžete se vydat proti proudu k městu a z hladiny řeky si prohlédnout zámek, kotviště člunů, nebo pláž na Ostrůvku.

We left our cars at the parking lot by the cycle path at the end of the street V Zahradách, a few meters from the river. Access to the water is easy, despite the muddy bottom of the river. I was a little worried about a strong stream that I wont´t be able to paddle againt. But Elbe was really ideal for SUP. The river is absolutely calm and I did not even notice its stream. You can go upstream to the city and see the chateau, boat docks, or beach on the isle of Ostrůvek.

Rameno spojující Labe a Proboštská jezera

My jsme pádlovaly ale po proudu. Na levém břehu vede cyklostezka a mě překvapilo, že jsme pro většinu cyklistů, bruslařů i pěších slušnou atrakcí a někteří nás i na dálku hlasitě zdravili. Dana je prý už zvyklá. Na pravém břehu sedělo pár rybářů, tak jsme musely dávat pozor, kde mají nahozeno. Po pár set metrech jsme se dostaly k rameni Labe, které se vlévá do Proboštských jezer. Břehy ramene jsou zarostlé hustými keři a stromy se ohýbají na hladinu, že si přijdete jak v nějakém pralese.

We were paddling downstream. On the left bank there is a cycle path and I was surprised that we were quite an attraction for most of cyclists, skaters and pedestrians, and some of them even greeted loudly. Dana is already used to it. There were a couple of fishermen sitting on the right shore, so we had to be careful. After a few hundred meters, we reached the Elbe arm, which flows into the lakes of Proboštská jezera. The shore is overgrown with bushes and trees bend to the river and you feel like being somewhere in a primeval forest.

Rameno spojující Labe a Proboštská jezera

Dopádlovaly jsme na konec ramene, které se rozdovojovalo. Pravá část vedla na jezera. Proboštská jezera jsou mou srdeční záležitostí. Jako málá jsem tu trávila léto. Hlavně v době, kdy tu býval tobogán. Ten už tu není, ale písečné pláže s občerstvením tu jsou stále. Takže pokud si chcete dát něco k pití, nebo k jídlu, můžete SUP vytáhnout na břeh a využít služeb místních stánkařů.

We paddled to the end of the river arm that was splitting. The right part led to the lakes. Proboštská jezera are my heart affair. I spent most of the summer time here as a kid. Especially at a time when there was a waterslide. It's not here anymore, but the sandy beaches with refreshments are still there. So if you want to have something to drink or eat, you can pull SUP to shore and use the local services.

Proboštská jezera

Proboštská jezera

Bylo horko, tak jsme na chvíli zakotvily a vykoupaly se. Voda byla osvěžující. Uprostřed jezer je ostrov, který jsme následně obepluly a podél pláže jsme zamířily zpět k rameni Labe. Na Proboštských jezerech se stále těží písek. Na křižovatce jsme se daly tentokrát vlevo, minuly ocelovou konstrukci a dopádlovaly k místu, kde kotvily nákladní lodě a začínalo slepé rameno. Dříve k jezerům patřilo ještě Borecké jezero, ale část ramene byla zavezena.

It was hot, so we stopped for a while and took a dive into the water. It was refreshing. In the middle of the lakes there is an island, which we then paddled around and along the beach we headed back to the Elbe. The sand is still mined here at the lakes. We turned left this time, passed along the steel structure, and appeared at the place where the cargo ships were docked and the blind river arm began. Previously the Lake Borek belonged to Proboštská jezera, but it is not connected anymore.

Slepé rameno Labe k Boreckému jezeru

Slepé rameno Labe k Boreckému jezeru

Dopluly jsme až na konec a společnost nám dělalo jen pár kachen. Stejnou cestou jsme se pak vrátily k autu. Na vodě jsme strávily asi dvě a půl hodiny a upádlovaly něco málo přes 7 kilometrů. Vzhledem k tomu, že na Labi i na jezerech jsou pláže a občerstvení, lze tu být mnohem déle. Pár krásných dní ještě bude, tak vezměte SUP a vyražte!

We paddled to the end and met only a few ducks. In the same way we returned to the car. We spent over two hours on the water and had a few miles in our hands. Because there are beaches and refreshments at the Elbe and at the lakes, you can spend here even the whole afternoon. A couple of beautiful days will certainly come, so take the SUP and enjoy the ride!

Odkud vyrazit