Cartuel de Ballajá v San Juan

Ulice v San Juan

Aby člověk nasál pořádně atmosféru města, stačí se jen pomalu procházet a posedět třeba na romantickém náměstí Plazuela Las Monjas a pozorovat všudypřítomné kočky. V čele stojí katedrála San Juan, která sice nedosahuje velikostí španělských kostelů, ale za návštěvu určitě stojí.

To get known San Juan just walk around and have a break for example at the romantic square Plazuela Las Monjas, which is the perfect place to sit down and watch cats on streets. There is also the Catedral of San Juan, which does not reach the sizes of Spanish churches, but anyway worth a visit.

Plazuela Las Monjas

Katedrála San Juan

Pevnost San Felipe del Morro byla pojmenována na počest krále Filipa II., běžně se jí říká jednoduše El Morro a pochází ze 16. století. Rozpíná se 42 metrů nad mořem, její zdi jsou široké neskutečných 5,5 metrů, díky ní měl San Juan skvělou obranu. Pevnost je labyrintem chodeb, sklepení, kasárna, základen a ramp. El Morro je posetá malými kruhovými strážními věžemi, tzv. garitas, které se staly národním symbolem.

San Felipe del Morro was named in honor of King Phillip II, commonly known as El Morro, is a 16th-century fortress. Rising 140 feet above the sea, its 18-foot-thick wall proved a formidable defense. El Morro is a maze of tunnels, dungeons, barracks, outposts and ramps and is studded with small, circular sentry boxes called garitas that have become a national symbol.

El Morro

El Morro

Zdi El Morro

Strážní věž, tzv. garitas

El Morro

La Perla je historická chudinská čtvrť za městskými hradbami táhnoucí se podél skalnatého pobřeží Atlantiku mezi hradem a pevností pod Calle Norzagaray. Je to čtvrť, kterou byste v turisty hojně navštěvované lokalitě, nečekali. Byla původně určená pro hřbitovy, jatka, otroky, služebnictvo a bezdomovce. Zákon na začátku 19. století jasně vymezoval pravidlo, že musí být mimo hlavní město za hradbami. Vláda se pokusila prosadit revitalizaci, ale tamní obyvatelé si vynutili právo ponechat si své domy. V současnosti zde žijí nejchudší obyvatelé San Juanu a turistům se nedoporučuje sem vstupovat. Tak jsme to taky nepokoušeli a nafotila jsem ji jen z dálky.

La Perla is a historic barrio astride the city walls stretching along the rocky Atlantic coast between the castle and fortress under Calle Norzagaray. It's a neighborhood that you would not expect to see in such a major tourist zone. It was originally intended for cemeteries, llaughterhouse, homes of slaves, servants and homeless. The law at the beginning of the 19th century clearly defined a rule that it must be outside the main city behind the walls. The government tried to revitalize it but local residents enforce the right to keep their homes. Currently poorest residents of San Juan are living here and tourists are not recommended to enter. So we did not try either and I took a picture from a distance.

Hřbitov a v pozadí La Perla

La Perla

Parque de las Palomas (Pigeon Park) je ideální místo, ze kterého si můžete vychutnat nádherný výhled na přístav, město a hory. Je i skvělou volbou pro rodiny s malými dětmi, které můžou krmit hejna holubů.

The Parque de las Palomas (Pigeon Park) is the perfect spot from which to enjoy a magnificent view of the harbor, city and mountains. It is also a great choice for families with small children; kids will enjoy interacting with the local pigeons.

Park Las Palomas

Park Las Palomas

Snad nejvíce fotografovanou věcí nejen ve starém San Juanu, ale po celém Portoriku, jsou pro ně tak typické barevné dveře. Já se do nich naprosto zbláznila!

Perhaps the most photographed things not only in old San Juan, but around Puerto Rico itself, are so typical colour doors. I love them so much!

Santurce není turisty běžně vyhledávané. Často je nazýváno „hipsterskou čtvrtí“. No nevím. Co je Santurce určitě, tak část San Juanu s osobitým charakterem. V 70. letech hodně místních obyvatel odešla kvůli vysoké kriminalitě do předměstí a čtvrť začala upadat. Stává se pomalu populární až v současnosti díky uměleckých aktivitám různých spolků.

Jedním takovým počinem je festival Santurce es Ley, který se pro svůj velký úspěch koná od 2013 každý rok. Jako lokalitu vybrali pořadatelé zanedbané ulice kolem Calle Cerra. Umělci z Portorika i zahraničí malují na šedivé zdi a tím motivují místní obyvatele k tomu, aby na své čtvrti začali také pracovat. A daří se. I nahrávací společnosti si vybírají Santurce a čtvrť se pomalu stává centrem umění.

Santurce is not often visited by tourists. Some travel writes call it as "hipster neighborhood." Well, I would not go so far. What Santurce certainly is, is a San Juan´s barrio with a specific character. In the '70s a lot of local residents moved to the suburbs due a high crime rate. Today it is slowly becoming popular thanks to artistic activities of various associations.

One of such activities is the festival Santurce es Ley, which is held annually due to its great success in 2013. Santurce el Ley is located in ignored streets around Calle Cerra. Artists from Puerto Rico and abroad paint on the gray walls their murals and thus motivate local residents take care of their neighborhood. And it works.

Calle Loíza

Calle Loíza

Calle Cerra

Calle Cerra

Calle Cerra

Calle Cerra

Calle Cerra

Calle Cerra