Vrchol Velike Planiny se nachází o něco výše, než vrchol Sněžky a můžete se na něj vypravit pěšky. Túra trvá údajně cca 3 hodiny. My jsme se rozhodli koupit si lístek na gondolu a následně na sedačkovou lanovku, která nás dovezla těsně pod vrchol. Už samotná jízda je zážitek. Z gondoly je krásný výhled na údolí a zalesněné Alpy, ze sedačkové lanovky pak na první dřevené domky.

The peak of the Great Plateau is in the 1.666 meters above the sea level and you can go for a hike which takes about 3 hours. We decided to buy the tickets on the gondola and then on the chairlift that took us just below the summit. The ride itself is an experience. From the gondola there is a beautiful view of the valley and forested Alps, from the chairlifts to the first wooden houses.

Vystoupili jsme v místě Zeleni Rob, v překladu "zelený okraj", kde se nachází restaurace s lokálními specialitami. Vystoupali jsme na kopec nad lanovkou a naskytnul se nám výhled, který nám vzal dech. Horské plató pokrývá jasně zelená tráva, pasou se zde stáda krav a charakteristické chatrče nás vrátili v čase. Navíc je tu nádherný výhled na nedaleké vyšší vrcholky Alp. Veliká Planina je opravdu rozlehlá.

We got off at Zeleni Rob, translated as "Green Edge," where there is a restaurant with local specialties. We climbed the hill above the chairlift and enjoyed a view that took our breath. The mountain plateau is covered with bright green grass, grazing herds of cows and characteristic huts have returned us over time. Moreover, there is a magnificent view of the nearby higher peaks of the Alps. Great Planina is really big.

Seběhli jsme dolů do osady, abychom si vše mohli prohlédnout zblízka. Za druhé světové války Němci spálili tamní pastevecké příbytky, které tu vznikaly od středověku. Dnešní dřevěné domy jsou tedy poměrně nové a trochu jiné, než byly ty původní. Ty se vyznačovaly oválných půdorysem, šindelovou střechou sahající až k zemi a byly bez oken i komína. Dochoval se jen jeden příbytek, ve kterém je nyní muzeum.

We walked down into the settlement to see everything from near. During the Second World War, the Germans burned the settlement that had been here since the Middle Ages. Today's wooden houses are relatively new and a bit different than the original ones. They had an oval ground plan, a shingle roof down to the ground, and no windows and no chimney. There is only one original house with the museum in it.

Na vršku stojí kaple Panny Marie Sněžné. Tu bohužel potkal během války stejný osud, jako všechny pastevecké příbytky. Vznikla roku 1939 podle návrhu Jože Plečnika, její novější obdoba pochází z roku 1988.

The Chapel of Our Lady of Snow is on one of the hills. Unfortunately, it had encountered the same fate during the war as all other houses. It was built in 1939 according to the design of Jože Plečnik, its newer version comes from 1988.

Dříve zde pastevci chovali přes léto krávy. Na začátku 20. století tu bylo přes sto pasteveckých obydlí. Tato tradice je ale zachována dodnes. I nadále sem pastevci vyhánějí svá stáda a to v pevných termínech v dubnu a srpnu, v listopadu se pak stříhají ovce. Pravidelně každý rok.

Previously, shepherds kept cows over the summer. At the beginning of the 20th century there were over one hundred shepherd's houses. This tradition is preserved to this day. The shepherds continue to graze their herds in fixed terms in April and August, and sheeps are cut in November. Annually.

Pokud se budete nacházet v Kamnicko-Savinjských Alpách, udělejte si čas a Velikou Planinu určitě navštivte. Nebudete litovat.

When you are in the Kamnik-Savinja Alps, take your time and visit the Great Plateau. You will not regret.