skanzen Přerov nad Labem

skanzen Přerov nad Labem

Světnice jsou upravené v duchu Velikonoc a různých zvyků, které se vážou k jaru.

The rooms are decorated in the spirit of Easter and various customs related to Spring.

Během naší návštevy se v hlavní budově zdobila vajíčka, tvořily svíčky, zdobily perníčky, pletly pomlázky, háčkovaly krajky... Ella si mohla všechno vyzkoušet. Rozhodla se ale jen ozdobit perníček.

During our visit, you could learn how to decorate Easter eggs and gingerbread, to make candles, Easter whips, laces ... Ella could try everything but she decided to decorate gingerbread only.

I sem už přišlo jaro a dodalo tomu krásnou atmosfréru. Kvetoucí stromy voněly, na záhoncích už kvetly první kytky a na políčkách se draly ven první bylinky.

The Spring came here as well and conjured up a beautiful atmosphere. We could smell blooming trees, flowers in front of the houses made us happy and we could see first herbs in fields.

skanzen Přerov nad Labem

skanzen Přerov nad Labem

Zase jsme měly o víkendu dámskou jízdu a vyrazily samy bez Michala, protože začala sezóna a musel odjet. My jsme ale zvyklé a užily jsme si to spolu. Ostatně jako vždycky.

Michal left for races, so we spent the weekend alone again. But we got used to it and we enjoyed our time a lot. Well, like we always do.

Více informací o aktuálním programu najdete na webových stánkách Polabského muzea.

For more information about the Museum and its program visit the website.