Krajinářský park, který se svým pojetím přibližuje volné krajině, nechal vybudovat třetí majitel zámku, Jan Rudolf Chotek. První úpravy byly dokončeny v roce 1790 a park tak patří k pěti nejstarším u nás. Se svojí rozlohou téměř 300 hektarů je v Čechách tím největším. Park se postupem času proměnil v okrasný statek. Ten kombinuje hospodářské prvky s těmi estetickými. Vedle sebe tu tak jsou romantické pavilony a užitková pole či pastviny. Od roku 1802 se ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý.

Veltruský park měl především sloužit jako místo odpočinku a zábavy panstva. V areálu se dodnes zachovalo několik romantických a antikizujících staveb, kde se členové rodiny Chotků scházeli u společného čtení, společenských her, nebo jen k obědu či svačině. Veltruské panství je odjakživa sužováno častými povodněmi, poslední povodně areál zasáhly v roce 2002 a od té doby prochází revitalizací.

A landscaped park, with a concept of a free landscape, was built by the third owner of the chateau, Jan Rudolf Chotek. The first modifications were completed in 1790 and the park is one of the five oldest in the Czech Republic. Its almost 300 hectares area is the largest in Bohemia. The park has turned into an ornamental one over time. It combines economic with aesthetic elements. Next to each other, there are romantic pavilions and utility fields or pastures. Since 1802, the fallow-deer has also been spotted in the area.

The Veltrusy park was supposed to serve as a place for rest and entertainment for the manor. Several romantic and antiquizzing buildings have been preserved in the area, where members of the Chotek family met together to read, play social games or just for lunch or snack. The Veltrusy dominion has always suffered from frequent floods, the last floods hit the site in 2002 and have been undergoing revitalization since then.

Auto jsme nechali na parkovišti 1 a do areálu vjeli u letního kina, které je v dost dezolátním stavu. Ale zeď na promítání je opravená, tudíž bych se nedivila, kdyby se tu přes léto promítalo.

We left the car in the parking lot 1 and entered the chateau area at a open-air cinema, which is quite desolated. But the screening wall is fixed, so I would not be surprised, if it was projected over the summer.

Letní kino Veltrusy

Další naše cesta vedla k blízkému Chrámu obránců vlasti a přátel zahrad a venkova.

Our further journey led to a nearby Temple of home-defenders and friends of gardens and countryside.

Chrámu obránců vlasti a přátel zahrad a venkova

Pod chrámem teče Mlýnský potok, přes který vede jeden z mnoha mostů. Slunce svítilo a my se zasekli na dřevěném mole a pozorovali včely, co opylovaly pampelišky. Od posledních povodní byly všechny mosty přes Mlýnský potok opraveny a jsou jak malované.

Below the temple flows the Mlýnský potok stream, across which leads one of many bridges. The sun was shining, and we were stuck on a wooden pier watching the bees pollinating the dandelions. Since the last flood, all bridges across the Mlýnský potok have been repaired and painted.

Mlýnský potok

Další zastávkou byla zřícenina Egyptského pavilonu a socha Sfingy. Vrátili jsme se tedy o pár metrů, přejeli po modrém mostě Mlýnský potok a kamenitou cestou, která vedla stromovou alejí pokračovali v cestě po areálu. Zřícenina Ellu nadchla. Je to totiž dokonalá obýhaná. Když sestoupíte po kamenných schodech, dostanete se do tunelu k Mlýnskému potoku, který Vás zase vyvede ven. Lepší než kdejaké dětské hřístě!

Another stop was at the ruins of the Egyptian pavilion and the statue of the Sphinx. So we returned a few meters, passed across the blue bridge at Mlýnský potok and continued on the stony path that led through the tree alley to the grounds. Ella was excited of the ruins. It is a perfect place to seek and hide. When you descend the stone steps, you will reach tunnel at the Mlýnský potok stream, which will take you out again. Better than any children's playground!

Most přes Mlýnský potok

Ruiny Egyptského pavilonu

Sfinga

Nedaleko se nachází Červený mlýn a cesta, která vede podél Sbírkového sadu k Pavilonu Marie Terezie.

Nearby, there is the Red Mill and the path leading alongside the Collection plantation to Maria Theresa Pavilion.

Červený mlýn

Pavilon Marie Terezie

Od pavilonu jsme cestou mezi poli zamířili už k samotnému zámku Veltrusy. Veltruský zámek se nachází uprostřed tohoto rozsáhlého krajinářského parku s dančí oborou. Do jeho areálu s kolem nemůžete, před branou jsou ale stojany, takže to není žádný problém. U brány nás pobavila zastávka koňského povozu, který tu turisty vozí po parku. Pokud máte chuť, můžete využít jeden z prohlídkových okruhů zámku, nebo se jen v klidu projít kolem.

From the pavilion, we took the ride through the fields to Veltrusy Chateau. The Veltrusy Chateau is located in the middle of this extensive landscaped park. You can not go inside the chateau area with a bike, but there are stands in front of the gate, so that's no problem. At the gate, we were amused by the horse-drawn carriage stop, which regularly takes tourists around the park. If you are interested, you can take part at one of the chateau tours or just walk around and enjoy the place.

Zámek Veltrusy

Okolí zámku Veltrusy

Okolí zámku Veltrusy

U zámku nemůžete přehlédnout stáje pro koně a jejich výběh.

At the chateau there are stables for horses and their amazing open-air area.

Koně na zámku Veltrusy

Celý areál je dobře značený, rozcestníky jsou na každé křižovatce, není možné tu bloudit. My jsme u zámku skončili naši návštěvu a vyjeli k autu cestou, která vedla podél výběhu pro koně a u sochy sv. Jana Nepomuckého odbočuje vlevo. Přejeli jsme modrý most přes potok nazpátek ke kinu a vyjeli z areálu na parkoviště.

The whole area is well marked, the signposts are at each crossroad, it is not possible to get lost here. We left the chateau and drove back to the car along the path that led along the horses and at the statue of St. Jan Nepomuk turned left. We crossed the blue bridge again back to the cinema and to the parking lot.

Značení v areálu

Areál zámku Veltrusy

Pokud máte náladu vyrazit do přírody a spojit procházku, nebo projížďku s poznáváním, jsou Veltrusy ideálním místem. Nebo si prostě jen vezměte věci na piknik, skvělých míst je tu víc než dost. Více informací o zámku najdete na jeho oficiálních stránkách.

If you want to go for a trip to nature, have a walk or go for a ride, Veltrusy is the ideal place. Or just have a picnic, there are so many nice places there. More information about the castle can be found at its official website.

Cyklotrasa Veltrusy