Soutěska byla objevena náhodou místním starostou Jakobem Žumerem a fotografem Benediktem Lergetporerem v roce 1891 a o dva roky později byla zpřístupněna veřejnosti. Traduje se, že název Vintgar byl odvozen od jejího tvaru, který připomíná skleničku na víno.

Vintgar gorge was discovered by local Mayor Jakob Žumer and photographer Benedict Lergetporer in 1891 and two years later it was open to the public. It is said that the name Vintgar was derived from its shape, which resembles a glass of wine.

Soutěska je hluboká okolo 100 m, v některých místech až 250 m a vine se do délky 1 600 m. Podél řeky Radovny byly vybudovány dřevěné chodníky a projít tudy je nenáročné. Je potřeba jen myslet na to, že díky vlhkému klimatu to místy klouže a připravit se v sezóně i na davy turistů, které sem proudí. My jsme se vypravili hned ráno a davům se tak vyhli.

The gorge is about 100 m deep, in some places up to 250 m and comes to the length of 1,600 m. The wooden sidewalks along the Radovna River have been built and the trail is very easy. It is only necessary to think that, thanks to the humid climate, it is slipping and to prepare for the crowds of tourists there. We set out early in the morning, and avoided the crowds.

Soutěska je úžasná. Ať už se bavíme o řece Radovně a jejích peřejích, vodopádech, puklinách ve skalách, všudypřítomné bujné vegetaci, nebo i o dřevěných stezkách a visutých mostech. Tyrkysová barva vody je tak úchvatná, že se Vám od ní nedaří odtrhnout oči. Zároveň je tak čistá, že dohlédnete bez problému na dno a cestu si zpříjemňujete pozorováním pstruhů.

The gorge is amazing. Whether we talk about the River Radovna and its rapids, waterfalls, cracks in the rocks, lush vegetation, or even the wooden paths and bridges. The turquoise color of the water is so stunning that you can not take your eyes off it. At the same time, it's so clean that you can keep a close eye on the bottom and watch trouts.

Na konci naučné stezky je 13 m vysoký vodopád Šum. Je nad ním lávka, takže si můžete vybrat, jestli Vám bude šumět pod nohami, nebo nad hlavou. Sešli jsme pár schodů, přešli most přes Radovnu a ocitli jsme se přímo pod ním. Je to taková třešnička na dortu.

At the end of the trail, there is a 13 m high waterfall. There is a wooden bridge above it, so you can choose whether it will rummage under your feet or over your head. We walked a couple of stairs, crossed the bridge over Radovna, and we stood directly below it. It is a nice reward at the end.

Tam, kde se dá k řece z cesty sejít, tam všude stojí kamenné mohyly všech velikostí. Když to Ella viděla, chtěla si jednu samozřejmě také postavit. Na zpáteční cestě jsme jí to dovolili a byla naprosto nadšená. Jak málo stačí dětem ke štěstí.

Wherever you can go out of the trail to the river, there are stone towers of all sizes. When Ella saw it, she wanted to build one, of course. We allowed her to do it on the way back and she was absolutely excited.

V téhle části Triglavského národního parku je zajímavých soutěsek několik, Vintgar je nejznámější. Bohužel už jsme neměli čas si projít i ty další, ale věřím, že se sem někdy vrátíme a navštívíme i je. Každopádně Vintgar je nezapomenutelná.

In this part of the Triglav National Park, there are several interesting gorges, Vintgar is the most famous. Unfortunately, we did not have time to go through the others, but I believe, we will come back and visit them. Anyway, Vintgar is unforgettable.

Soutěska Vintgar