Tématem letošní výstavy je vaření a svícení. Seznámíte se, jak se vyvíjelo vybavení kuchyně, příprava jídel. Na výstavu navazuje i doprovodný program, jakým je třeba příprava různých vánočních tradičních jídel.

The theme of the exhibition is cooking and lighting. You can learn, how kitchen equipment was developed and food prepared. The accompanying program follows the theme and you can see the preparation of various Christmas meals.

Betlémy bez pohanských předobrazů nechybí v druhé části výstavy. Jsou tu prezentována i různá stará řemesla, jimž se věnovali již staří Keltové, Germáni a Slované. Můžete se podívat pod ruce řezbáře a krajkářky.

The Nativity Scenes without pagan prototypes are presented in the second part of the exhibition. There are also presented various traditional crafts of the ancient Celts, Germans and Slavs. You watch carvers and lace makers working.

Betlémy, Betlémská kaple

Betlémy, Betlémská kaple

Výstava betlémů u Betlémské kaple

Velké množství krásných betlémů různých velikostí, z rozmanitých materiálů a z různých koutů světa, vystavují u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Výstava se pořádá již šestnáctým rokem a mapuje jak současnou tvorbu betlémů, tak zde najdete i mnoho historických exponátů.

Lots of beautiful Nativity Scenes of various sizes, from a variety of materials and from different parts of the world are presented at the exhibition by the Church of Our Lady of the Snows on Jungmann Square. The exhibition has been organized for sixteen years and shows the current making of the Nativity Scenes as well as the historical ones.

Výstava u Panny Marie Sněžné

Vystava betlemu u Panny Marie Snezne

Vystava betlemu u Panny Marie Snezne

Hrstka betlémů u Panny Marie Sněžné

Nejpoutavější je mechanický betlém pana Jiřího Votruby, který je nyní již 4,5m dlouhý. Dále pak betlém postavený podle Třešťských betlémů s historickými figurkami řezbáře Boudného, který se svými rozměry 3x2,5m patří k největším betlémům v Praze.

The most famous Nativity Scene is the mechanical one made by Jiří Votruba, which is now 4.5 meters long. Furthermore, you can see the biggest Nativity Scene in Prague which is inspired by Třešť Nativity Scene, historical figures are made by Boudný and its dimensions are 3x2,5m.

Mechanický betlém J. Votruby

Detail největšího betlému v Praze, kde teče voda a plápolá oheň

Obě výstavy jsou od sebe pár minut chůze, takže je lze zvládnout bez problémů v jedno odpoledne. My pak pokračujeme na Staroměstské náměstí podívat se na vánoční strom. Bez návštěvy betlémů by to u nás nebyl správný advent.

Both exhibitions are close to each other, so you can visit them in one afternoon. We then continue to the Old Town Square to look at the Christmas tree. Visiting the Nativity Scenes is a must for us during the Christmas time.

Cesta mezi výstavami zabere 8 minut