U pokladny jsme si vzali mapu areálu, díky které jsme nemuseli bloudit. Víceméně jsme se drželi šipek, které ukazovaly směr prohlídky. Rozdělení Zoo na jednotlivé kontinenty nás hodně bavilo. Expozice a výběhy jsou podle kontinentů krásně a stylově udělané a přijde nám více kontaktní, než je pražská Zoo.

At the cashdesk, we took a map of the ZOO, which helped us with orientation. Most of the time we followed the direction of the recommeded tour. The Zoo is divided into separate continents, which is a great idea. Expositions are beautiful and stylish according to the continents and we think that animals are more closer to visitors than in the Prague Zoo.

Expozice pštrosů a žiraf

V době naší návštěvy jsme mohli vidět mládě hyeny. Vyhřívalo se s matkou na slunci a seshora je hlídal otec.

At the time of our visit, we could see a young hyena. It was lying with its mother in the sun, and father watched them from above.

Hyeny

Pohladit si rejnoka, je tady vyhlášenou atrakcí. Po vstupu do expozice si nejdříve musíte umít ruce, teprve poté se můžete rejnoků dotknout. Ve slané vodě jich v jezírku plave poměrně velký počet a hladit je je zlváštní pocit. Já s Ellou tvrdíme, že jsou slizcí, Michal naopak, že jsou sametoví. V expozici si můžete zakoupit i krevety, kterými je může krmit. Množství jídla je na den přísně hlídáno, takže jsme měli asi čtyři krevety, které jsme jim hodili.

To touch a stingray, it is a renowned attraction there. After entering the exposition, you must first wash your hands before you touch the stingrays. There is a relatively large amount of them floating in the salt water in a pond and touching them is a strange feeling. Me and Ella say that they are slim, Michal, on the contrary, they are like a velvet. In the exposition, you can also buy prawns and feed the stingrays. The amount of food is strictly controled, so we had only about four prawns.

Rejnoci

Než jsme se dostali do Austrálie a viděli vysněné klokany, pozdravili jsme cestou mnoho zvířat. I když se zdálo, že klokany nemůže nic překonat, přeci jen se u některých výběhů Ella zastavila. Hlavně surikaty a tučňáci ji svou hravostí zaujali. Plameňáci to u ní díky růžové barvě vyhrávají v každé Zoo.

Before we got to Australia to see the kangaroos, we greeted many other animals. Even though there was nothing that would beat the kangaroos, we made some stops. Especially suricatas and penguins Ella enjoyed a lot. The flamingos win her heart with their pink colour everytime.

Surikaty

Tučňáci

Plameňáci

Když se konečně dočkala klokanů, nejdříve zavládlo zklamání. V Zoo totiž chovají klokany rudokrké, kteří dosahují výšky maximálně 93 cm a tudíž byli pro ní moc malí. Ale protože k nim mohla být na vzdálenost pár centimetrů, klokani přebíhali přes chodník, který vedl středem výběhu a viděla na vlastní oči mládě ve vaku, nakonec se zklamání proměnilo v radost. A klokaní albíni byli krásným bonusem.

When we came to the kangaroos finally, it was disappointing at the beginning because they were too small. The kangaroo-red-haired reach maximum height of 93 cm. But they were only a few centimeters away from Ella, jumped over the pavement that led in the middle of the exposition and Ella saw the baby in the pouch, so the disappointment turned into joy. And kangaroo albinos were a great bonus.

Expozice klokanů

Pomalu každou půlhodinu probíhá u vybraných zvířat komentované krmení, nebo prohlídka expozice. Můžete se také stát ošetřovatelem a děti si mohou užít nějaké z mnoha hřišť po celém areálu. Občerstvení najdete na každém kroku a pokud Vás začnou bolet nohy, nebo Vás začne honit bouřka, jako nás, můžete se zpátky ke vchodu svézt vláčkem.

Almost every half-hour, you can see the feeding of selected animals. You can also become an employee for some time and children can enjoy some of the many playgrounds around the Zoo. Refreshment is at every step, and if you start to be tired, you can go back to the entrance by a cruise train.

Zlínská ZOO nás hodně bavila a pokud pojedeme zase někdy kolem, určitě ji znovu navštívíme. Přeci jenom jsme toho ještě dost neprošli. Více informací najdete na jejich stránkách.

We had so much fun in the Zlín ZOO and if we go somewhere around, we will definitely visit it again. After all, we have not see everything there. For more information, visit its website.

ZOO Zlín