Okolí Želivu na kole

Pojďte se s námi projet kolem Želivky, je tu krásně a nenáročnou trasu zvládnou úplně všichni.

Cyklovýlet jsme začali u vodní nádrže Sedlice, u přehradní nádrže na řece Želivce u Humpolce. Přes hráz zakřivenou do oblouku se klene desetiobloukový kamenný most. Památkově chráněná přehrada je jedna z nejstarších na území České republiky a byla postavena v letech 1921-1927. Přehrada i most jsou výjimečné použitím kamenného materiálu v době, kdy byl již běžně nahrazován železobetonem.

B998F13B-F8BD-41F0-81CF-CD8E87F71DBF~photo-full (Kopírovat)

B885C302-7564-4D4E-BF26-9A3C53DB5B51~photo-full (Kopírovat)

Vodní nádrž Sedlice

 

Od přehrady jsme vystoupaly kopec do nedaleké obce Sedlice, která je oblíbeným rekreačním místem. Leží v členité krajině Křemešnické vrchoviny v srdci Českomoravské vrchoviny na širokém plochém hřbetu, který ze tří stran obtéká řeka Želivka. Ta vzniká pod obcí soutokem Hejlovky a Hejnického potoka. V místě soutoku byla vybudována již zmíněná Sedlická nádrž.

Ze Sedlic jsme zamířili po cyklotrase 161B k Želivce. Trasa se krásně vine jejím údolím. Po cestě jsme minuli několik rekreačních chat, užili si hezký výhled na vodní nádrž Vřesník a lesní cesta nás zanedlouho dovedla do Želivu. 

00305CD2-FD56-4F0B-892D-EEADB476E7B4~photo-full (Kopírovat)

Chatová oblast kolem Želivky

90E39000-A437-4EF5-A7ED-4D3C9ADD43B2~photo-full (Kopírovat)

Cyklostezka kolem Želivky

 

Želiv je malá obec skrytá v hlubokém údolí řek Želivky a Trnavy, která je vyhledávaným turistickým i poutním místem. Tamní klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.

21A51695-E585-48D0-85E5-A649B39DD555~photo-full (Kopírovat)

AD07B45D-74C9-4A3E-917E-5329148D9B19~photo-full (Kopírovat)  

Želiv

 

Pozornost přitahuje zejména kostel Narození Panny Marie, který přestavěl po rozsáhlém požáru Jan Blažej Santini. Pokud se sem ale vydáte, neměly by vám uniknout i menší památky. Santini totiž nezanechal svůj rukopis jen na původně románském klášterním chrámu, přestavoval rovněž hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla a v rohu hřbitova navrhl okrouhlý altán.

Na svazích severně od Želivu stojí nad studánkou také barokní kaple Panny Marie, o kousek výš se na vrcholu kopce Kalvárie tyčí rovněž barokní kaple Nalezení sv. Kříže a soubor doplňuje kaple sv. Haštala s pramenem v osadě Haštal.

4F3D1120-7AEA-438B-8CE2-D09767EA4BBB~photo-full (Kopírovat)  2B5ADC77-DEAB-4780-90B4-B597D37AA73E~photo-full (Kopírovat)

Kostel Narození Panny Marie

 

My jsme si prohlédly komplex kláštera a kostel Narození Panny Marie a pokračovali po silnici a cyklotrase 1218 k vodní nádrži Trnávka, kde celoročně vládně klid a příjemná atmosféra. V létě se jako přírodní koupaliště využívá část vodní nádrže u obce Červená Řečice. V těchto místech najdete na březích přehrady upravené pláže. Vstup do vody je na mnoha místech pozvolný, pláže jsou navíc lemovány příjemnými lesy.

99BE70F0-EE9F-402D-9643-FD41B4E9AA8B~photo-full (Kopírovat)

Vodní nádrž u Červené Řečice

D001DE2F-4C8A-4BD5-A448-2D46C964878C~photo-full (Kopírovat)

Výhledy cestou

 

V malebné obci Červená Řečice jsme se zastavili u areál zámku, který patří mezi nejhodnotnější příklady české renesance. Renesanční zámek vznikl v polovině 16. století přestavbou původního hradu a byl centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů. K typickým rysům patří především lunetová římsa a sgrafitová výzdoba fasády, jež se na architektuře řečického zámku bohatě uplatňuje. Původní hrad býval obklopen vodním příkopem, který se částečně dochoval. Napájela ho sousední kaskáda rybníků. Po několikaleté rekonstrukci by se měl otevřít zachráněný zámek již letos.

567325D5-4187-4B98-83B0-156FEFEA1558~photo-full (Kopírovat)

Zámek Červená Řečice

 

U náměstí se doporučuji zastavit u krásného barokního kostela sv. Máří Magdaleny s dominantní hranolovou věží, který byl vystavěn již někdy před rokem 1283. Tobiáš z Bechyně, pražský biskup, opevnil kostel proti vojskům Otty Braniborského. Za pozůstatek tohoto opevnění je považována vysoká zeď na jižním okraji kostelního areálu. Protože tehdejší vodní hrad (dnes zámek) Červená Řečice v té době patřil pražským biskupům, kostel hostil mnoho význačných církevních hodnostářů. Pobýval tu i tehdejší generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna – pozdější sv. Jan Nepomucký, který tu má i sochu. 

627AD636-A332-4799-ACFB-1C3305B84327~photo-full (Kopírovat)

Kostel sv. Máří Magdaleny

 

Naše trasa pak vedla po silnici přes Popelištnou do Brtné. Vesnička je připomínána již ve 13. století a její název souvisí pravděpodobně s pracovní činností dávných obyvatel. Pravděpodobně se zabývali brtnictvím, tedy vyhledáváním včel a sbíráním medu. Okolí Brtné patřilo také k oblíbeným vycházkám spisovatele, malíře a básníka Josefa Čapka, který v roce 1939 trávil v Želivě dovolenou a byl zde zatčen.

Žlutá turistická značka nás zavedla k břehům vodní nádrže Sedlice, která je také oblíbeným místem rybářů a nachází se tu mnoho rekreačních chat. Není divu, je to nádherné místo pro odpočinek a načerpání energie.

14E5A6DD-B8F9-4DF5-80E6-9ACA6C468EBB~photo-full (Kopírovat)

BEE6A047-5C47-4F0F-8882-9165874918E2~photo-full (Kopírovat)

 

Cyklovýlet kolem Želivky a vodních nádrží byl velmi pohodový a zvládne ho každý, i když o kopce a kopečky tu není nouze. V létě lze návštěvu památek spojit i s příjemným koupáním a užít si tohoto krásného koutu na Českomoravské vrchovině dosyta. Trasa byla dlouhá něco málo přes 20km a lze si ji libovolně prodloužit, značených cyklotras je tu na výběr dostatek.

 Mapa Želiv

Mapa cyklovýletu

 

 

Zpět do obchodu