Blanský les na kole

 

Zlatá Koruna

Naše cykloputování jsme začali v obci Zlatá Koruna, která leží na břehu řeky Vltavy a svůj název dostala na základě stejnojmenného kláštera.

Klášter Zlatá Koruna leží na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Vlastní klášter je samostatně ohrazený a k němu se po straně připojuje předklášteří, které je rovněž obehnané hradbou. Komplex tvoří klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se starým konventem, kaple Andělů strážných s novým konventem a u brány bývalý farní kostel sv. Markéty pro obyvatele vesnice. Dále následuje soubor budov opatství s pivovarem.

Cisterciácký klášter založil roku 1263 český král Přemysl Otakar II., který daroval klášteru údajný trn z Kristovy koruny. Na jeho přání byl klášter podle této relikvie nazván Svatá Trnová Koruna. Na počátku 14. století došlo ke změně názvu na Zlatá Koruna, pravděpodobně v souvislosti s velkým bohatstvím kláštera. V r. 1420 byl klášter napaden husity a významně poškozen. V roce 1995 byl klášter prohlášen národní kulturní památkou a patří k nejnavštěvovanějším místům jihočeského kraje.

Prošli jsme se jen kolem hradeb a na nádvoří, prohlídkové okruhy jsme tentokrát vynechali. Ovšem nepochybujeme o tom, že je co obdivovat, přeci jen klášter patří k nevýznamnějších gotickým památkám ve střední Evropě.

 
 
 
 

Areál kláštera Zlatá Koruna

 

Po tomto krátkém zastavení jsme se vydali po červené turistické značce k modelu jihočeské vesnice u obce Plešovice. Úzká pěšina, která se vine úpatím řeky Vltavy, sjízdná je na kole s opatrností. Kdo si netroufá, může ze Zlaté Koruny pokračovat po silnici cyklotrasou 1127.

Pohled na model jihočeské minivesničky rozněžní snad každého. Je zde náves, rybník, mlýn, kaplička, hospoda dokonce i vodník a hasič. Všechny modely domů jsou barevné, vyzděné a vyrobené z cihel, malty a štuku. Okolo jezírka stojí mlýn, statek se stodolou, hospoda i kaplička. Opravdu milá zastávka u Plešovic.

 
 

Model jihočeské vesničky u Plešovic

 

Pokračovali jsme po červené a současně po cyklotrase 1127, která nás dovedla do obce Třísov, kde jsme se u památeční lípy připojili na NS vedoucí ke zřícenině Dívčí kámen.

Na hrad se dostanete pouze pěšky, nebo na kole z Třísova, či z druhé strany z Holubova. Naučnou stezku lemují informační tabule a v lese se nacházejí i pozůstatky nejjižněji položeného keltského hradiště v Čechách, které bylo podle nálezů osídleno už v době bronzové. Oppidum leželo na strategické obchodní cestě. Mohutné opevnění dnes připomínají dvě linie valů. Nedaleko od obce Třísov je i krásná vyhlídka na Dívčí Kámen, která určitě stojí za zastávku.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

 

Po asfaltové naučné stezce jsme sjeli ke Křemžskému potoku, za kterým jsme se dali vlevo. Podél kouzelných jezů, potoka a ohrady s oslíky jsme se dostali až ke zřícenině hradu Dívčí Kámen. Kola jsme zamkli u stromu a po velkých kamenných schodech jsme vystoupali k nejkouzelnější hradní pokladně, kterou jsem kdy viděla.

Dřevěný domeček, rukou psané nápisy, samoobslužný krámek a dokonce samoobslužná kavárnička, takhle vypadá vstup do hradu. Můžete si zapůjčit vytištěné informace o historii, nebo pro děti zakoupit herní kartu. Jak málo stačí, aby se tu člověk cítil hezky a vítaný.

Křemžský potok

V podhradí

Pokladna u hradu

Vstup do hradu

Samoobslužná kavárna

Tato monumentální romantická zřícenina hradu leží na vysoké skále nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy. Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek u nás. Byl založen rodem Rožmberků v roce 1349 a týmž rodem opuštěn roce 1506. Po 500 letech od opuštění přešel do vlastnictví obce Křemže. Pravidelně se tu konají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy.

Bylo po sezóně, tudíž jsme měli celý areál pro sebe. Slunce vybojovalo s mlhou své místo na obloze, a tak nám nic nechybělo. Prošli jsme hrad křížem krážem a z ochozů se kochali výhledem do okolí. Kdyby nás netlačil čas, zůstali bychom mnohem déle.

 
 

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

 

Nedalo se ale nic dělat. Odvázali jsme kola a pokračovali. Minuli jsme malou vodní elektrárnu a údolím Křemžského potoka dojeli do Holubova. Cyklostezka z Holubova pokračuje po silnici až k dolní stanici sedačkové lanovky na Kleť, která byla již mimo provoz. Takže na Kleť během podzimu jedině pěšky.

Z Holubova po silnici

Ten podzim má něco do sebe...

Lanovka na Kleť už byla mimo provoz

K naší velké radosti další část cyklotrasy vedla lesem. Na Javorové cestě se s železnou pravidelností střídalo stoupání s klesáním a stromy hrály všemi barvami. Sem tam se objevil průhled mezi stromy a my tak mohli zahlédnout okolní kopcovitou krajinu.  

Javorová cesta

Už se blížíme zpět do Zlaté Koruny

Netrvalo dlouho a měli jsme na dohled klášter ve Zlaté Koruně. Dali jsme mu poslední sbohem, přejeli most přes Vltavu a plní dojmů zakončili náš dnešní výlet. Oblast Blanského lesa nás uchvátila. Pro cyklisty je to ráj. Určitě se vrátíme.

 
 

Cyklostrasa Blanským lesem