Trutnovsko na kole

Město Trutnov je nazýváno branou Krkonoš. Je plné historie a okolní krásná krajina vybízí k výletům nejen na kole.

Naši trasu jsme začali v Dolním Starém Městě, které je na severozápadě částí Trutnova. Původní ves v údolí řeky Úpy rostla během průmyslové revoluce. I když tu kromě drobných dílen tehdy žádná továrna nevznikla, hned dvě velké textilky byly vybudovány v sousedním Horním Starém Městě a Trutnově. V Dolním Starém Městě tedy začaly vznikat dělnické kolonie a činžovní domy. V období socialismu bylo pouhou periferií Trutnova, oblast s vesnickou zástavbou u hráze řeky byla vybourána kvůli panelovému sídlišti. Díky nejvytíženější netranzitní městské ulici Horské je nyní tato část města vyhledávaným místem pro umístění různých provozoven.

Přes most U Jezu jsme vystoupali k Pěti bukům a cyklotrasou 4081 do lesů. Na rozcestí Za Zámeckým vrchem jsme se napojili na cestu Bratří Čapků. Tato turistická cesta měří 47,5 km a spojuje Pomezní Boudy s Trutnovem, Jestřebími horami, Malými Svatoňovicemi (rodiště Karla Čapka) a Úpicí. Je značená červeně a vede po dobře upravených cestách, tudíž je velmi dobře sjízdná i na kolech. 

 

FD0CEC3E-F997-4837-A974-BBF6FE3ED499~photo-full (Kopírovat)

Most U Jezu v Trutnově

50A5000C-EEAA-40E6-AA8B-78E878CFFEF9~photo-full (Kopírovat)

16574571-CFCE-4258-AE16-90B03BF7292F~photo-full (Kopírovat)

Rolandova vyhlídka pod Zámeckým vrchem

 

Po pravé straně se nad našimi hlavami tyčil nevysoký kopec Baba (673 m). Sjeli jsme ke střelnici klubu Krakonoš a jehož okolí bylo poseto bunkry. Není tedy divu, že národní stezka, která tudy vede, se nazývá Opevněné Trutnovsko. Po ní jsme dojeli k největší moderní pevnosti v Čechách – Stachelberg.

 

A6FCBB14-B39D-4072-88A4-2925B3158F07~photo-full (Kopírovat)

BC8BADCB-A3C6-4441-9690-F3C7C4C1717C~photo-full (Kopírovat)

B6B976B0-C927-4E7F-82D2-998585BF4504~photo-full (Kopírovat)

Dělostřelecká tvrz z let 1935-1938 na Babí tvoří významnou stavebně-historickou památku. V sezóně si tu můžete prohlédnout stálou expozici a podzemí v pěchotním srubu, jediném vybetonovaném objektu na pevnosti. Jedná se o unikátní bunkr, svojí kubaturou betonu (3.177 m3) představuje jeden ze tří největších pěchotních srubů československé pevnostní výstavby.

Základ expozice tvoří výkresy, plány a dobové i současné fotografie, pěchotní zbraně a modely pevnostních objektů. Vrcholem je plastický stůl o rozměrech 8x2,5 metrů, zachycující dělostřeleckou tvrz Stachelberg po dostavbě. Podzemí Stachelbergu tvoří 3,5 km podzemních chodeb a sálů v hloubce 25 až 60 m pod povrchem pro veškeré týlové zabezpečení pro 800 mužů posádky – kasárna, velitelství pevnosti, sklady munice a materiálu, elektrárna atd. V současné době je zpřístupněno cca ¾ km rozestavěného podzemí.

053743E7-AA7B-488F-8BC6-2BF497500491~photo-full (Kopírovat)_1

Stachelberg

 

Uprostřed areálu Strachelberg se nachází rozhledna Eliška. Její jméno připomíná českou a polskou královnu Elišku, manželku krále Václava II., která jako první z českých královen měla svá věnná města, mezi která se zařadil i Trutnov. Výška rozhledny dosahuje 24,5 metru, vyhlídkové plošiny se nacházejí 9,4 metru a 20,8 metru nad terénem.

Pokud vystoupáte až nahoru, dohlédnete na Libavské sedlo – mohutnou zemskou bránu spojující Slezsko s českým vnitrozemím, Vraní, Jestřebí a Orlické hory, Krkonošské podhůří, z vrcholů pak Bor, Hejšovinu a další. Z rozhledny je dobře vidět průběh trutnovské linie pohraničního opevnění a současně také rozlehlý areál stachelberské pevnosti.

5C0A08DC-F0D6-4BE4-8553-326D6E994AB8~photo-full (Kopírovat)_1

CB6A45F5-05BD-49CF-A150-385400CFD44D~photo-full (Kopírovat)_1

 D4D653F5-619C-4439-9FFB-B2F872BD6D14~photo-full (Kopírovat)_1

3A3FD2A7-F070-459A-AB87-B9E7DF361798~photo-full (Kopírovat)

3E492869-64EC-4314-8CAD-0D5563540B59~photo-full (Kopírovat)_1

Rozhledna Eliška

30F39D5E-7255-4E5B-9FCF-210C33B5E6CD~photo-full (Kopírovat)_1

Socha královny Elišky

 

Když jsme se dostatečně pokochali výhledy a nasáli atmosféru tamního místa, kde jsme byli úplně sami, sjeli jsme lesem do osady Malý Křenov a odtud pak po cyklotrase 4504 údolím říčky Líčná do Libeče, kde se nachází zatopený lom. Kdysi se tu byla tvrz založená Švábenickými ve 13. století, která ale musela ustoupit tamní těžbě. Je to příjemné místo na odpočinek.

364B2FA2-819F-4055-8C00-C98005794FC7~photo-full (Kopírovat)_1

9AA6295D-548F-4815-B4E3-AC619AECA376~photo-full (Kopírovat)_1

Libečský lom

 

Ve Voletinách jsme odbočili z hlavní silnice na Voletínský okruh a cyklotrasu 4084. V obci můžete navštívit tkalcovské muzeum v prostorách Domu Pod Jasanem. Dozvíte se, jak se předlo, tkalo a žilo běžným životem v domácnostech tkalců. Můžete si sami zpracovat kousek lnu a vyrobit z něj provázek, vyzkoušet si práci na kolovratu nebo stavu.

Za vesnicí jsme se vnořili zpátky do lesa a zamířili k rozcestí pod vrcholem Bučina. Trutnov byl již na dohled. Projeli jsme novou zástavbou rodinných domů a Středním Předměstím k cyklostezce, která nás podél Úpy dovedla až do cíle.

Ujeli jsme téměř 30 km převážně po zpevněných cestách, které vedou převážně lesy a loukami. Užili jsme si historie i výhledů a sluneční paprsky nás hřály celý den.

 

Mapa Trutnov

 Mapa cyklotrasy

 

Zpět do obchodu