Kryštofovo Údolí na kole

 

Výchozím bodem pro náš cyklovýlet jsme vybrali Chrastavu. Auto jsme zaparkovali u vlakového nádraží a zde se napojili na cyklotrasu č. 14 Odra – Nisa, která nás vyvedla z města do Přírodního parku Ještěd. Podél řeky Lužická Nisa jsme pohodlně dojeli do Bílého Kostela nad Nisou, jehož největší dominantou je kostel sv. Mikuláše. Navštívit zde můžete i minimuzeum másla a chleba.

 IMG_1566

Kostel sv. Mikuláše

 

Za obcí nás čekalo 4 km dlouhé stoupání Svatojakubskou cestou do táhlého kopce. Když jsme vystoupali na rozcestí pod Dlouhou horou, dali jsme si krátkou pauzu v dřevěném přístřešku a jen se kochali lesy kolem a zpěvem ptáků. Následoval parádní sjezd podél Vlčího potoka až do Kryštofova Údolí.

Minuli jsme tamní koupaliště a na křižovatce odbočili vpravo směrem k obci Novina. Téměř každý, kdo sem přijede, chce vidět jeden z nejhezčích a největších železničních viaduktů v Česku. Ani my jsme nebyli výjimkou. Bezmála dvě stě metrů dlouhá stavba z roku 1903 vede přes údolí v místní části Novina, stáčí se mírně do oblouku, má 14 podpěrných sloupů a jeho výška dosahuje 30 metrů.

Mezi ním a centrem obce trať vede ještě přes takzvaný Malý viadukt, ten měří 127 metrů, má 10 opěrných sloupů a jeho výška je 17 metrů. Zajížďka se vyplatí, určitě si nenechte tuto podívanou ujít.

 IMG_1587

Železniční viadukt v Novině

 

Kryštofovo údolí se nachází v hlubokém údolí říčky Rokytky, obklopeno lesy Ještědského hřebene se spoustou zachovalých roubených a hrázděných stavení.Malebné roubené a hrázděné domy, barokní mostek i dřevěný kostel sv. Kryštofa s břidlicovou střechou se každou zimu od začátku adventu do Tří králů stávají kulisou pro velký betlém od malíře Josefa Jíry. Stává proti hostinci U Kryštofa, kde najdete celoročně otevřenou expozici betlémů.

 IMG_1579

Kryštofovo Údolí

 

IMG_1622


Kostel sv. Kryštofa

 

IMG_1611


Kamenný mostek v Kryštofově Údolí

 

Poblíž stojí další atrakce, orloj, který vznikl z bývalé trafostanice, s pohyblivými i pevnými soškami a figurkami. Údolský orloj se skládá z dvaadvaceti figur. Dvě statické figury na nárožích znázorňují sv. Barboru vlevo jako patronku horníků (v roce 1528 zde byla založena hornická osada) a sv. Kryštofa vpravo jako patrona obce. Ostatních osmnáct postav je pohyblivých. Ponocný, který pravidelně zvedá trubku, a kolem něj obíhá pejsek. Pak se spustí nejdůležitější činnost na vsi: krmení a napájení dobytka (krávy, slepice a husy). Následuje regulérní oběh dvanácti apoštolů, jak jej známe z pražského orloje a na závěr se odzvoní časové znamení. Díky tomu všemu je Kryštofovo Údolí vyhledávaným místem turistů.

 IMG_1635

Orloj v Kryštofově Údolí

 

Jsme přibližně v polovině cyklovýletu a pokračujeme po cyklotrase č. 21 k další technické zajímavosti a tím je „transbordér“. Unikátní samoobslužný přepravník přes Lužickou Nisu se nachází pod železničním mostem u zříceniny hradu Hamrštejn. Transbordér je upravená lanovka, která slouží k dopravě přes řeku. Jedná se o kabinku zavěšenou na kladkách, kterou pohybují přímo cestující tím, že tahají za lano. Jakmile se v kabince přetáhneme lanem na druhý břeh, je před námi poslední úsek.

Ale ještě před ním jsme si vyšlápli na zříceninu hradu Hamrštějn. Hrad založený v první třetině 14. století plnil funkci opevněného sídla a správního centra pro okolní majetky Bieberštejnů. Kdysi významný hrad, který měl dohlížet na těžbu a zpracování železné rudy dnes připomíná jen obvodová zeď, zbytky dvou věží a zdi obytné budovy.

 IMG_1666

Hamrštejn

IMG_1883


Transbordér

Cyklostrasa vede podél Lužické Nisy až do Chrastavy. Chrastava je křižovatkou několika turistických a cyklistických tras, které se tu napojují na dálkovou Jizersko-krkonošskou magistrálu a stoupají do Jizerských hor a k Ještědskému hřbetu. Navštívit můžete Muzeum historické hasičské techniky, termální lázně. My jsme zamířili na náměstí, kde stojí radnice a několik domů s empírovými fasádami. Park zdobí barokní kašna a mariánské sousoší. V domě z 16. století sídlí Městské muzeum s informačním centrem. Symbolem povodní z roku 2010 se stal kovový secesní most přes Jeřici z roku 1907, který strhla divoká voda. Most nahradila novostavba, v níž jsou zakomponovány prvky z původní technické památky.

 IMG_1681

Lužická Nisa

IMG_1696

 

Chrastava

 

Ujeli jsme pohodových 27 km a znovu jsme si připomněli, jak krásně u nás je. Tuhle trasu můžeme jen doporučit.

 

Zpět do obchodu