Údolím Krounky a Novohradky

Na tomto cyklovýletu jsme se projeli údolím říček Nohradky a Krounky k hradům Košumberk a Rychmburk a užili si krásné odpoledne v tomto koutu Pardubicka. 

Jako výchozí bod jsme si vybrali lázeňské městečko Luže, které se nachází na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny. To, že tu nikdy nebyly velké průmyslové podniky a okolní krajina je lesnatá, vedlo v roce 1901 k založení Hamzovy dětské léčebny, kde se původně léčila tuberkulóza. Na volně přístupné arboretum s několika pavilony navazuje areál hradu Košumberk, jehož zřícenina je při příjezdu do města vidět už z velké dálky. Další dominantou je mohutný areál bývalé jezuitské rezidence s chrámem Panny Marie na Chlumku.

IMG_2376~photo-full (Kopírovat)

Luže

IMG_2406~photo-full (Kopírovat)

Arboretum léčebny v Luži

 

Barokní poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku dala v 17. století postavit majitelka panství Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru, provdaná za Jindřicha Viléma Slavatu z Košumberku. Získala totiž milostný obraz Panny Marie Pasovské a chtěla pro něj vybudovat důstojné místo. Vedoucím stavby chrámu byl známý architekt Giovanni Battista Alliprandi a určitě stojí za návštěvu.

IMG_2369~photo-full (Kopírovat)

IMG_2384~photo-full (Kopírovat) IMG_2375~photo-full (Kopírovat)

Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

 

Na hrad Košumberk se můžete pohodlně dostat z města přes park léčebny, nebo silnicí okolo ní. Košumberk je dnes z větší části zřícenina gotického hradu založeného ve druhé polovině 13. století, která se tyčí nad údolím říčky Novohradky. Jediná zachovalá část je purkrabství, kde je také muzeum. Při návštěvě hradu na vás dýchne atmosféra středověku a je zde hezký výhled do okolí.

IMG_2992~photo-full (Kopírovat)

IMG_2393~photo-full (Kopírovat)

IMG_2400~photo-full (Kopírovat) IMG_2404~photo-full (Kopírovat)

Hrad Košumberk

 

Od hradu jsme sjeli k Novohradce a po cyklostezce č. 18 jsme zamířili směrem k hradu Rychmburk. Trasa vede po málo frekventovaných silnicích a Přírodním parkem Údolí Krounky a Novohradky, který byl vyhlášen v roce 1998 s cílem uchovat krajinný ráz podél vodních toků a v tamních lesích.

 IMG_2420~photo (Kopírovat)

Údolí Krounky 

 

Gotický hrad Rychmburk v obci Předhradí stojí na ostrohu mezi říčkou Krounkou a jejím levým přítokem a je součástí městské památkové rezervace. V objektu býval domov pro osoby s duševním onemocněním, od loňska je však otevřený turistům.

Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu ze 13. a 14. století, který kombinuje tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Hrad byl postaven na začátku 14. století Tasem z Mrdic. roku 1425 byl hrad dobyt husity, následně doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně gotický palác a za Kinských byl upraven barokně.

Pětiboké jádro má důsledně zaoblená nároží a od skalního ostrohu je odděleno mohutným příkopem vysekaným ve skále, kde je dnes zahrada. Přes příkop se klene kamenný most. Na věži můžete spatřit zbytky psaníčkového sgrafita. Nejstarší období hradu připomínají gotické klenuté sklepy a gotické a renesanční klenby v přízemí a patře. Na hrad navazují další budovy, které přecházejí do malého náměstíčka s kašnou a stromy.

IMG_2442~photo-full (Kopírovat) IMG_2434~photo-full (Kopírovat)

IMG_2446~photo-full (Kopírovat)

Hrad Rychmburk

 

Celé toto místo má krásnou pozitivní energii a ani se nám nechtělo odjíždět. Jako bychom tušili, že nás čeká náročnější část trasy, která vedla přes tamní Maštale.

Pro cyklotrasy na území mikroregionu Toulovcovy Maštale byl z důvodu husté sítě okruhů vytvořen unikátní systém značení, který tak umožňuje snadnou orientaci. Síť cyklotras je rozdělena do devíti očíslovaných okruhů, každému okruhu je pro lepší přehlednost navíc přiřazena barva (žlutá, zelená, bílá, červená nebo modrá). Stačí si tedy jen vybrat trasu a užít si ji.

IMG_2466~photo-full (Kopírovat)

Maštale

 

Cestou do lesů jsme se ještě zastavili u rozhledny Borůvka, která je postavená z 12 kusů smrkových klád ve tvaru hyperboly, doplněný kovovým schodištěm a zastřešeným vyhlídkovým ochozem. Celková výška rozhledny je 18,5 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 15 metrů musíte zdolat 75 schodů železného kruhového schodiště. Odměnou je vám krásný výhled na hrad Rychmburk, Skuteč, Železné hory, Chrudim a Pardubice. Při dobré viditelnosti lze spatřit Orlické hory, anebo i Praděd.

IMG_2452~photo-full (Kopírovat)

Rozhledna Borůvka

 

Z Maštale 6, jsme pokračovali po čísle 7, kde nás čekalo nejdříve velké stoupání, na které navázal náročnější sjezd do údolí Novohradky do obce Bílý kůň. Ale nic, co by se i na mém kole nedalo zvládnout. Z Bílého koně jsme se po silnici 356 vrátili pohodlně zpět do Luže.

IMG_2469~photo-full (Kopírovat)  IMG_2474~photo-full (Kopírovat)

Údolí Novohradky

 

Na trase se střídají silnice s lesními cestami, příroda s památkami a doplňují je krásné výhledy do okolí. Krásných necelých 30km kopcovitou krajinou.

 

Mapa Luze

Mapa cyklotrasy

 

 

Zpět do obchodu